I et nyt MUDP-støttet partnerskab skal der arbejdes for at øge genanvendelsen af industriplast med mindst 20 pct. inden 2025. Målet er også at skabe en ny platform for genanvendelse af plast for danske virksomheder.

I dag bliver mange industriprodukter af plast enten brændt eller deponeret efter brug, fordi de ikke er designet til at blive genanvendt, eller fordi de tilgængelige genanvendelsesteknologier ikke er udviklet til at håndtere produkterne. Det vil en række af Danmarks største virksomheder lave om på med målet om at øge genanvendelsen med mindst 20 pct. inden 2025.

Partnerne i projektet tæller blandt andre Coloplast, Novo Nordisk, Danfoss, Topsoe, BASF, Grundfos og COOP. Det er Teknologisk Institut, der har samlet virksomhederne i projektet Cirkulær Industriplast (CIP) med et samlet budget på 41 mio. kr. Heraf kommer 18 mio. kr. fra Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Et nyt cirkulært puslespil

Det er usædvanligt, at så store aktører går sammen:

”Det er unikt, at så mange store og forskelligartede virksomheder på tværs af sektorer og værdikæder går sammen. Men det er en fordel, da virksomhedernes volumen alene giver bedre mulighed for at opskalere og udbrede løsningerne hurtigere. I fællesskab skal vi nu finde ud af, hvordan vi kan skabe nye cirkulære materialekredsløb, der fungerer både teknisk, økonomisk og miljømæssigt. Vi lægger et nyt cirkulært puslespil”, siger direktør Sune Dowler Nygaard fra Teknologisk Institut.

Løsninger skal gentænkes

Det cirkulære puslespil skal bl.a. løses ved at matche produktmaterialer med tilgængelige genanvendelsesteknologier. Projektet undersøger bl.a. hvordan plastmaterialet i produkter, der er produceret til at være funktionelle og langtidsholdbare, men ikke nødvendigvis til at blive genanvendt, kan oparbejdes til brug i nye tilsvarende produkter eller i andre plastprodukter af samme kvalitet.

Alternativt kan materialet nedbrydes kemisk og omdannes til råmateriale for ny plastproduktion. Projektet undersøger også, hvordan produkter kan designes med henblik på at blive genanvendt efter brug.

Skal danne grundlag for cirkulære plastkredsløb

Første skridt i CIP-projektet bliver at kortlægge og undersøge de plastmaterialer, der lige nu anvendes i virksomhederne og derefter skabe en infrastruktur for den videre behandling og genanvendelse.

Projektet vil implementere genanvendelsesløsninger i fuldskala for udvalgte produkter inden for kategorierne medicinsk plast, teknisk plast og konsumplast, samt vise hvordan nye genanvendelsesteknologier kan fungere i en cirkulær økonomi.

Yderligere er det ambitionen, at CIP-projektet kan blive startskuddet til, at danske virksomheder kan få adgang til ny viden og teknologier til at etablere cirkulære plastkredsløb.

Læs mere om projektet i den fulde pressemeddelelse her

Foto: Adobe Stock