Effekten som stigende gas- og elpriser har på varmeregningen, kan afhjælpes ved et serviceeftersyn af private fjernvarmeinstallationer. Der findes i gennemsnit fejl i halvdelen af installationerne.

Priserne på energi som olie, naturgas og el er stigende, og derfor vil et stort antal danskere i år opleve at få en dyrere varmeregning. Flere fjernvarmeselskaber fyrer op med energiformer som gas eller el til deres varmepumper. Derfor vil også ca. 200.000 husstande, som opvarmes med fjernvarme, blive ramt af disse prisstigninger.

God idé at få lavet et serviceeftersyn

Ifølge Dansk Fjernvarme drejer det sig om væsentlige prisstigninger for en stor andel af disse husstande. Det er derfor relevant at sikre sig et fjernvarmeanlæg, der kører effektivt for at undgå unødigt højt energiforbrug og dermed en større varmeregning.

”Hvis man har en bolig, som opvarmes med fjernvarme, er det derfor en god idé at få et serviceeftersyn af sit fjernvarmeanlæg, så man kan komme de stigende varmeregninger i forkøbet. Der er fejl på over 50 pct. af alle fjernvarmeinstallationer, så serviceeftersynet er ekstra vigtigt nu, hvor priserne er stigende, og der derfor er besparelser at hente”, siger Kai Borggreen, sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning på Teknologisk Institut.

Landsdækkende ordning

Fjernvarmens Serviceordning er en landsdækkende ordning, som tilbyder kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn til boligejere. Hos Fjernvarmens Serviceordning oplever man generelt, at mange boligejere ikke er opmærksomme på muligheden for at få efterset deres fjernvarmeanlæg. Det kan betyde, at anlægget ikke kører optimalt med større energiforbrug end nødvendigt til følge.

Alle eftersyn tilknyttet ordningen udføres af servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme. Et serviceeftersyn indebærer, at et servicefirma, som er autoriseret af ordningen, tjekker husstandens installation, bolig og forbrugsvaner. Hele fjernvarmeinstallationen i boligen bliver efterset, testet og justeret, og der gives vejledning i, hvordan man kan holde på varmen og holde varmeforbruget nede. På www.fjernvarmensserviceordning.dk kan man læse mere om, hvad et serviceeftersyn indebærer.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Colourbox