Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet har gennemgået 69 danske og udenlandske undersøgelser af virksomheders samarbejde med GTS-lignende organisationer. Studiet viser positive effekter for virksomheder, der samarbejder med GTS-institutter.

De 69 undersøgelser har alle set på, hvordan GTS-institutternes (RTO) teknologiske rådgivning og infrastruktur påvirker de involverede virksomheder. Gennemgangen af undersøgelserne viser, at størstedelen af dem påviser en effekt af et GTS-samarbejde for små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har den nødvendige viden at sætte i spil i forbindelse med deres innovationsaktiviteter.

Studiet konkluderer, at virksomhederne opnår bedre økonomiske resultater, bliver mere innovative – samt at de bliver bedre til at indgå i netværk og samarbejde med andre vidensinstitutioner og virksomheder. Den økonomiske betydning viser sig som forbedret produktivitet samt omsætnings- og beskæftigelsesfremgang.

”GTS-institutterne er hvert år i indgreb med knap 17.000 danske SMV’er. Herfra er erfaringen, at det for mange af disse virksomheder er helt afgørende for deres innovationskraft, at de har adgang til ekstern viden samt til test- og udviklingsfaciliteter. For mange SMV’er er det umuligt at opbygge disse kompetencer på egen hånd. Derfor flugter studiets resultater godt med det, vi oplever”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Du kan læse mere og hente undersøgelsen her