Smiley-ordningen sikrer højere gennemsigtighed i egenkontrollen for både myndigheder, forbrugerne og forsynings- og boligselskaber.

Ændrede retningslinjer stiller nye krav til egenkontrol og dokumentation

Da nye retningslinjer trådte i kraft d. 1. juli 2018, afskaffede man de eksisterende krav om kalibrering af forbrugsmålere med to års interval. Her blev forsynings- og boligselskaber mødt med nye og skærpede krav om egenkontrol af forbrugsmålere, med størst mulig gennemsigtighed for forbrugere og myndigheder.

Derfor har FORCE Technology udviklet et koncept, der indeholder værktøjet “RiskKal”, som skal sikre et kvalificeret datagrundlag for kalibrering i egenkontrollen, og en simpel dokumentation i form af en Smiley-ordning.

Øget dokumentation og forbrugersikkerhed via audits og smiley-ordning

Når man har truffet valg om strategi for kalibrering og dermed for egenkontrollen, er det afgørende at dokumentere denne overfor både myndigheder og forbrugere.

Derfor kan forsynings- og boligselskaber få gennemgået deres egenkontrol i et besøg, også kaldet en audit. En uvildig audit består af et besøg af en ekspert, som gennemgår organiseringen, udførelsen, processer og dokumentationen af egenkontrollen. Audit besøget er på en gang et kontrolbesøg og et dialogbaseret møde, som kan hjælpe selskaberne med at forbedre deres egenkontrol.

Forsynings- og boligselskaber kan derefter vælge at offentliggøre deres smileys, fx på FORCE Technologys hjemmeside. Certifikatet kan også anvendes i forbindelse med myndighedernes kontrolindsats.

Den udstedte smiley skal på en hurtig og effektiv måde give forbrugerne af forsynings- og boligselskabet tryghed samt vished for korrekte målinger.

Du kan læse den fulde artikel på FORCE Technologys hjemmeside her