Sjørring kender til vigtigheden af at have den rette skovl på sin entreprenørmaskine; holdbarhed, produktivitet og minimering af brændstofforbrug er alle faktorer, der påvirkes direkte af den påsatte skovl.

Disse faktorer er blevet testet gennem i et samarbejde med MADE – Manufacturing Academy of Denmark og FORCE Technology’s afdeling for IoT, Data & Services Innovation, som har arbejdet med at afdækket og teste det digitale potentiale i skovle og hele forretningen.

Samarbejde giver mulighed for bedre service

Før Sjørring Maskinfabrik engagerede sig i MADE Digital, var der allerede blevet identificeret flere interessante værdiforslag, der potentielt kunne nås gennem brug af IoT. Især forankret i en bygge- og anlægsindustri, der bevæger sig væk fra traditionelle produktsalg, mod at omfatte de samlede ejeromkostninger i leasing/lejemodeller og holistiske servicetilbud gennem produktets livscyklus. Indhentning af data om skovl-sundhed, brugshistorik og andet kan udnyttes til et stærkt servicetilbud på tværs af værdikæden.

For at understøtte en strategisk digitaliseringsproces for Sjørring Maskinfabrik, var det nødvendigt at strukturere en systematisk undersøgelse af de identificerede værdipropositioner, som forventes frigivet gennem brug af IoT.

Gennem forskningsarbejde faciliterede FORCE Technology en proces til at indfange, validere, opbygge og teste en række ideer, der inkorporerer både mennesker, teknologi og forretningsmæssige perspektiver. Dette inkluderer identifikation af værdipropositioner i hele forsyningskæden, udforskning af tekniske muligheder samt generering, opbygning og test af tekniske løsningsforslag.

Du kan læse casen her (på engelsk)

Foto: FORCE Technology