Når et nyt anlæg som fx en motorvej eller vindmøllepark planlægges, sker det aldrig uden en forudgående visuel illustration. Men sjældent undersøges det, hvordan anlægget kommer til at lyde, og hvor meget støj det vil påføre naboer til anlægget.

Når FORCE Technology og Danish Sound Cluster inviterer til seminar om Auralisering, kan du blive klogere på måling af støj i forbindelse med planlagte projekter.

Lydeksempler på dagen

Auraliseringer er demonstrationer af lyd for en ikke-eksisterende situation. Fx kan man lave auraliseringer af en planlagt vej, inden den bygges. Ved seminaret introduceres deltagere til lydeksempler over højttalere i et åbent forum, hvor du med egne ører kan høre de udarbejdede auraliseringer. Du vil også blive præsenteret for auraliseringer af andre støjreducerende tiltag, som fx virkningen af en støjskærm.

Eventet er for alle med interesse for støj og støjbekæmpelse, og er særligt relevant for personer, der arbejder med veje som myndighed i kommunerne, planlægger eller sagsbehandler.

Info

Tid: D. 30. november 2023, kl. 14:00 – 16:30

Sted: FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm

Pris: Gratis deltagelse ved tilmelding

Læs mere om seminaret og tilmeld dig her

Foto: Unsplash