”Som politiker er det vigtigt at komme ud at opleve ting, som dem jeg har set i dag, hvor jeg får viden, som jeg kan bruge fremover i min indsats som uddannelses- og forskningsordfører. Jeg er blevet positivt overrasket over den tætte relation, der er mellem GTS-institutter og virksomheder”, siger Sandra Skalvig.

Sandra Skalvig blev ved sidste folketingsvalg valgt ind for første gang for Liberal Alliance. Som ordfører for uddannelse og forskning er hun godt i gang med at sætte sig ind i området og de aktører, der spiller en rolle ift. forsknings- og innovationsindsatsen. Mandag d. 12. juni var turen kommet til Teknologisk Institut, hvor hun fik tre smagsprøver på, hvordan instituttet – som et af syv GTS-institutter – stiller viden og testfaciliteter til rådighed for danske virksomheder, så de kan arbejde med innovation, uden at skulle kunne det hele selv.

Opfindere og iværksættere

Ifm. besøget hørte Sandra Skalvig bl.a. om, hvordan borgere med en god idé kan henvende sig i ”Opfinderrådgivningen” for at få afklaret, hvor god ideen i virkeligheden er. Den mulighed er der omkring 1.000 borgere, der griber hvert år. Sandra Skalvig hørte også om en særlig indsats rettet mod iværksættere, der bl.a. kan henvende sig for teknisk sparring og rådgivning om forretningsudvikling.

Deling af faciliteter

Herefter gik turen til Algiecel, der arbejder på at genvinde affalds-CO2 til værdifulde bioprodukter ved hjælp af mikroalger. Algiecel har lejet sig ind på Teknologisk Institut med deres pilotanlæg, og i tæt samarbejde med instituttets algeeksperter er de i gang med at udvikle en løsning, der skal tilbyde mobil CO2-fangst som service. For virksomheden er det er en kæmpe fordel at have adgang til ”alt lige fra specialiseret viden, til testfaciliteter og til mere praktiske ting som bygningsservice”.

Avanceret indeklimalaboratorium

Sidste stop var verdens mest avancerede indeklimalaboratorium. Her er det muligt at teste indeklimaløsninger under virkelighedstro scenarier. Der er tale om dyrt udstyr, der på samme tid er til glæde for mange virksomheder. Det er bl.a. her, at virksomheden Nodicco A/S har udviklet deres ventilatorer.

Imponeret over, hvad hun så

”Jeg kendte ikke særlig meget til GTS-institutterne på forhånd. Men hold op, hvor har det været fantastisk at høre om, hvordan institutterne bidrager til, at gode ideer kan komme videre, hvad enten der er tale om en opfinder med en god idé, en iværksættervirksomhed eller den mere etablerede virksomhed”, fortalte Sandra Skalvig efter besøget. ”Det har givet mig en langt bedre forståelse af, hvordan GTS-institutterne med udgangspunkt i virksomheders behov skaber innovation. Vi taler jo meget om, at mere viden skal i anvendelse, og her kan jeg se, at institutterne allerede er med til at sikre, at det sker”.