GTS-instituttet DHI viser vejen for, hvordan videndeling gennem open-source i programmering, kan bidrage til den grønne omstilling.

En ingeniørs arbejdsdag i dag ser tit væsentligt anderledes ud end for bare ti år siden, ikke mindst fordi stadigt flere ingeniører arbejder med programmering, som for eksempel med Python, som er et populært programmeringssprog.

Med stadigt flere programmeringseksperter vokser databibliotekerne også i hele verden, og tit kan dataene fra forskellige datasæt kombineres for at skabe endnu større indsigt i et bestemt område, som for eksempel, hvordan et bestemt vandmiljø har udviklet sig over tid og forventes at udvikle sig i fremtiden.

Og her kommer open-source programmering ind i billedet. At noget er open-source betyder at et bestemt stykke software, og ikke mindst den underliggende kode, er frit tilgængeligt. Fordelen ved open-source coding er at, programmeringseksperter i hele verden kan bidrage til at styrke algoritmerne og de underliggende datasæt. Samarbejde om open-source coding kan endda være med til at drive den grønne transformation, fordi der er mange flere om at videreudvikle programmeringen og bringe den i spil i arbejdet med miljømæssige udfordringer, hvor dataindsigt og modellering kan gøre en vigtig forskel.

DHI´s MIKE IO

Et eksempel på, hvordan det fungerer i praksis, ser man i MIKE IO fra DHI. MIKE IO er et gratis, open-source Python-bibliotek til processering og automatisering af MIKE-datafiler, som bygger på DHI’s verdenskendte modelleringsværktøj MIKE Powered by DHI. MIKE bruges til modellering af vandmiljøer i DHI-medarbejdernes arbejde med at løse vandrelaterede udfordringer i hele verden, som spænder fra skybrudssikring i storbyer, til optimering af havvindmøllers design.

Ved at gøre MIKE IO-pakken frit tilgængelig som open source, er DHI’s eksperter med til at demokratisere den grønne udvikling – alle får i princippet mulighed for at bidrage til og påvirke den grønne udvikling. MIKE-kunder bliver også del af et større økosystem, hvor et globalt netværk af ildsjæle bidrager til videreudviklingen og afprøvningen af forskellige konstellationer af databiblioteker, hvor der er meget friere rammer for kreativiteten.

Videndeling, transparens og tilgængelighed er vigtige elementer i DHI’ arbejde, ikke mindst som GTS-institut, og MIKE IO udspringer som en naturlig del af dette. GTS-midler har været med til at sikre udviklingen af nogle af de grundlæggende elementer i MIKE IO.

Du kan læse mere om MIKE IO her.

Foto: DHI