Er det muligt at motivere flere husejere og købere til at renovere i stedet for at rive ned? Det skal afdækkes i et nyt projekt støttet af Forenet Kredit og med Teknologisk Institut som en af partnerne.

“Almindelige husejere er en vigtig aktør i den cirkulære omstilling, hvor et centralt greb er at bevare bygninger frem for at rive dem ned. Mange af de byggede kvadratmeter i Danmark er fordelt på mere end en million privatejede huse rundt omkring i landet, så derfor er der et stort klimapotentiale, hvis man i højere grad renoverer disse frem for bare at rive dem ned. Det handler om at afdække den rådgivning, de får, eller netop ikke får, for eksempel i selve boligjagten, som kan ende med en nedriv-og-byg-nyt-løsning”, siger projektleder Sára Finsdóttir fra Teknologisk Institut.

Greb til at nedbringe CO2-afttryk fra byggeriet

Hvert år river vi i Danmark gennemsnit ca. 1.100 enfamiliehuse ned og erstatter mange af disse med et nybygget hus. Men nybyggeri koster klimaet dyrt og FNs klimapanel peger blandt andet derfor på bevaring og fornyelse af bygninger som vigtige greb til at nedbringe byggeriets CO2-aftryk.

Et nyt samarbejdet, der går under navnet IGENBO, er gået i gang med at finde frem til årsagerne bag nedrivninger af huse i Danmark og de potentialer, der er for at bevare flere huse. Projektet er finansieret af Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit. Det er Teknologisk Institut sammen med BUILD – Aalborg Universitet og virksomheden Responsible Assets, der er partnere i projektet.

Projektet skal ved hjælp af surveys og interview med husejere blotlægge de overvejelser og barrierer, husejerne har oplevet undervejs i boligjagten. Det skal give nogle svar på, hvad talte for og imod en renovering, og hvilken rådgivning de modtog undervejs.

Læs mere her

Foto: Lånt af Teknologisk Institut