Brugen af gamle dele i fremstillingen af nye produkter, kan være en af nøglerne til grøn omstillingssucces i produktionsvirksomheder. I denne artikel får du et overblik over begrebet remanufacturing.

I produktionsverdenen er begrebet remanufacturing begyndt at være på dagsordenen til flere og flere tavlemøder. Helt konkret handler det om, at virksomheder tilbagekøber gamle produkter, som virksomheden skiller ad og bruger til at bygge den nyeste generation af produktet.

For at gøre det mere effektivt, skalerbart og økonomisk rentabelt er man dog nødt til at automatisere så mange af remanufacturing-processerne som muligt.

Det mener Mikkel Labori, konsulent ved Teknologisk Institut, som i denne artikel kaster lys på den voksende, grønne produktionstrend – og pege på hvilke robotteknologier, der er afgørende for dens gennembrud.

Kan inddeles i seks trin

Før man ser nærmere på teknologierne, giver det god mening at skabe et lidt grundigere overblik over, hvad remanufacturing mere præcist er og indebærer.

”Et remanufactured eller genfremstillet produkt skal tænkes som et helt nyt produkt produceret fra genbrugte dele”, påpeger Mikkel Labori.

Det endelige produkt er af samme kvalitet som et nyt produkt. Det skal altså ikke forstås som et brugt, refurbished eller repareret produkt.

Groft sagt kan man inddele remanufacturing i seks processer:

  1. Indhentning
  2. Identifikation
  3. Demontering
  4. Reparation og udskiftning (når det er nødvendigt)
  5. Genmontering
  6. Kvalitetssikring og test

Kollaborative robotter (Cobots)

Flere af processerne i remanufacturing kan gøres nemmere at automatisere, hvis man tænker dem ind i en kollaborativ arbejdsstation, hvor et menneske kan løse nogle af de mere avancerede opgaver og en cobot kan løse det mere repetitive.

Selvom de såkaldte cobots bliver mere og mere brugervenlige, er ovenstående dog nemmere sagt end gjort. Der er stadig en del faktorer, man skal være opmærksom på, inden man investerer i en cobot.

Ved brug af teknikker fra kunstig intelligens til at analysere fx kræfterne i en samleproces kan robotter selv lære at effektivisere processen – eller at se, om der er sket en fejl.

Det bliver i dag anvendt i samleprocesser, men samme teknologi ville også kunne anvendes i adskillelsesprocesser.

Kunstig intelligens kan i samspil med kamerateknologi også gøre robotter bedre og bedre til at genkende produkter og materialer.

Remanufacturing i tal

Kun 1,9 pct. af den totale værdi af produktionen i EU stammede i 2015 fra remanufacturing, viser et europæisk markedsstudie.

Det estimerede marked for remanufacturing er på 90 milliarder euro i 2030, viser samme studie.

EU-kommissionen henviser til en konkret case, som viser, at genfremstilling af bilkomponenter giver omkring 88 pct. materialebesparelser sammenlignet med at bruge et nyt produkt med et tilhørende 53 pct. fald i udledning af CO2-ækvivalenter og 56 pct. lavere energibehov.

Nøjagtigt hvor meget af ens energiforbrug, råvareforbrug og CO2-ækvivalente udledning, der kan bespares gennem remanufacturing, afhænger af produktet og produktkæden. For at blive klogere kan man udføre en livscyklusanalyse.

Læs meget mere og se uddybende videoer hos Teknologisk Institut her

Foto: Teknologisk Institut