Alexandra Instituttet har netop udgivet en ny publikation, der sætter fokus på nogle af de barrierer, der gør, at virksomheder har svært ved at påbegynde en grøn omstilling.

De færreste identificerer sig i dag som klimatøvere, men alligevel er 89% af danske virksomheder endnu ikke gået i gang med at reducere deres klimaaftryk. Hvordan kan man ændre på det tal – som leder, medarbejder eller ekstern konsulent? Det dykker en ny publikation fra Alexandra Instituttet ned i.

Alexandra Instituttet har spurgt nogle af dem, der sidder med beslutningskompetencen i danske virksomheder om, hvorfor de endnu ikke har sat klima-initiativer i gang endnu, og der kan generelt ses tre tendenser:

1. Økonomiske argumenter – ”Det er for dyrt for os lige nu”

2. Psykologiske barrierer – ”Gør det overhovedet en forskel?”

3. Praktiske forbehold – ”Vi ved ikke, hvor vi skal starte”

Uanset, hvor I som virksomhed befinder jer i forhold til de tre barrierer, så kan man rykke ved dem, uanset om man er medarbejder, leder eller ekstern konsulent.

I publikationen ”Gør den klimatøvende virksomhed grøn” kan du få tips og vejledning til, hvordan du kan rykke ved en virksomhed, der endnu ikke er trukket i det grønne arbejdstøj.

Du kan læse mere om publikationen og hente den her