Er det muligt at designe en brandsikker ubemandet færge? Ja, viser projekt, som DBI har afviklet i samarbejde med bl.a. FORCE Technology. Men skal man forhindre, at folk intuitivt springer over bord ved brand, skal de tekniske løsninger tænkes sammen med menneskelige faktorer.

Hvad betyder det for brandsikkerheden på en færge, at den er ubemandet eller meget let bemandet? Hvordan tilrettelægger man brandsikkerheden, så et skib er sikkert? Og hvordan giver man passagererne indtryk af, at den er sikker, så de ikke gør noget uovervejet i tilfælde af brand? Det er de grundlæggende spørgsmål bag projektet FIRST, som DBI har afviklet i samarbejde med FORCE Technology, Rederiet Færgen/Molslinjen og Naval Architect Johannes Johannesson.

– Teknologien er på vej, og der sker meget på området for autonome eller meget let bemandede skibe. Projektet udfordrer opfattelsen af, at brande på ubemandede skibe udvikler sig værre og udgør større brandfare. For selvom et skib er designet til at være ubemandet, kan det godt være sikkert, siger Thomas Hulin, der er Project Manager hos DBI.

Maskinen håndterer branden

Formålet med projektet var at udvikle en brandstrategi for en ubemandet eller meget let bemandet elektrisk færge til ruten mellem Fanø og Esbjerg med ét besætningsmedlem og kapacitet på 150 passagerer. Da der ikke findes nogen retningslinjer for en brandstrategi for en ubemandet eldrevet færge, er man nødt til at anvende en funktionsbaseret tilgang og dimensionering. Projektet præsenterer således nogle overordnede linjer, man bør overveje – bl.a. i forhold til evakuering og brandbekæmpelse.

– Projektet har fokuseret på partnerskabet mellem maskine og ét besætningsmedlem, og hvilke roller de to skal have i tilfælde af en brand. Besætningsmedlemmet skal tage sig af kommunikation med passagerer og beredskab på land og organisere en eventuel evakuering. Maskinen skal derimod håndtere branden – dvs. detektering, bekræftelse af detektering, brandbekæmpelse, tilbagevenden til havn og muligvis udsendelse af et automatisk nødsignal, fortæller Thomas Hulin og fortsætter:

– Projektet viser, at der er muligheder og potentiale i at tænke menneskelige faktorer og teknik sammen. Desuden har det givet de første idéer til, hvordan man kan designe ubemandede færger, uden at brandrisikoen bliver en stopklods.

Læs hele artiklen i Brand & Sikring

Foto: DBI