Et nyt projekt skal som et led i Innomission-partnerskabet om cirkulær økonomi undersøge, hvordan vi kan blive bedre til at udnytte genanvendt plast, og dermed bidrage til at reducere klima- og miljøbelastningen.

I projektet er Aalborg Universitet, FORCE Technology og fem SMV’er gået sammen om at undersøge, hvordan vi i Danmark kan styrke den cirkulære økonomi, ved øget fokus på genanvendelse af plast.

Øget genanvendelse af plast og tekstiler er vigtigt for både virksomhederne og lovgiverne. Den cirkulære økonomi forventes at kunne levere en del af svarene på Danmarks grønne udfordringer, og hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, kræver det bl.a., at vi bliver meget bedre til at udnytte og cirkulere plast og tekstiler.

Fokus på vigtigheden af genanvendelse af plast danner grundlag for Innovationsfondens fjerde og sidste Innomission-partnerskab, der fokuserer på cirkulær økonomi. Ud over at bidrage til de gældende klimamål, skal det understøtte dansk forskning, innovation, vækst, job og eksport.

Skal sikre at genanvendt plast kan bruges

Det kan være svært at integrere genanvendte plastmaterialer på grund af produkt- og proceskrav. Genanvendt plast har ikke samme egenskaber som nye plastmaterialer og en begrænset volumen af ensartet plastmateriale og mangel på stabile forsyninger af genanvendt plast, der er homogent og i den rette kvalitet, står også i vejen for den optimale udnyttelse. Dette vil projektet ændre.

”Efterspørgslen på genanvendelse af plast er enorm, men udbuddet og løsningerne følger ikke helt med. Vi er nødt til at blive klogere på, hvor og hvordan vi kan optimere, og derfor vil vi i samarbejde med Aalborg Universitet tage udgangspunkt i fem konkrete SMV’er og analysere deres processer, behov, udfordringer, indkøb osv.”, fortæller Vibeke Kistrup Holm, der er Vice President og leder af FORCE Technologys satsning på ressourcer og cirkulær økonomi.

Forventningen til projektet er, at det kan bidrage til at øge anvendelsen af genanvendt plast ved at udforske fleksibilitet og tolerancer i produkter og produktionsprocesser.

Om Innomission-partnerskabet

Innovationsfonden har afsat 106,5 mio. kr. til grøn forskningsmission om genbrug af plast og tekstil.

Du kan læse mere om partnerskabet hos Innovationsfonden her

Læs mere hos FORCE Technology

Foto: Unsplash