50 millioner kr. skal ud og arbejde for at fremme bæredygtigheden i den danske bygge- og anlægsbranche. Det er godt nyt, både for branchen generelt og for virksomhederne, som har behov for viden, for at leve op til nye krav som følge af den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Af Christine Vodsgaard Larsen

På Teknologisk Institut er der stor opbakning til udmøntningen af den nye pulje, der skal fremme bæredygtigt byggeri. Ifølge Direktør, Mette Glavind, indeholder aftalen en række gode initiativer som branchen både efterspørger og har brug for.

”Den nye aftale er yderst positiv for branchen. Det er rigtig godt, at der er afsat midler til formidling af viden, og vores erfaring er også, at der er et stor behov for viden hos virksomhederne. Vi ved samtidig, at EPD’er og LCA’er er kompliceret stof, og at der florerer mange misforståelser blandt branchens aktører. Særligt de små virksomheder har et behov for viden og kompetencer. Det ved vi fra de mange samarbejder vi dagligt har med bygge- og anlægsbranchens virksomheder, og vi mærker også lige nu, en stigende interesse blandt virksomhederne for at få udviklet EPD’ere og få lavet LCA’er,” siger Mette Glavind.

Også erfaringerne fra bl.a. Videncenter for Cirkulær Økonomi i byggeriet (VCØB), som drives af Teknologisk Institut, er rigtig gode.

”Vi oplever dagligt den effekt VCØB har i branchen. Udover at være stedet, hvor virksomhederne kan stille helt konkrete spørgsmål til fx affaldshåndtering, så har videncenteret rigtig stor opbakning fra branchen, når det gælder kompetenceudvikling og ny viden, som særligt SMV’erne har brug for. Her kan vi virkelig mærke, at der er sket en udvikling i vidensniveauet i branchen,” siger Mette Glavind.

Om aftalen

Der er afsat en pulje på 25 millioner kr. på Finansloven i henholdsvis 2021 og 2022 – i alt 50 millioner. Aftalen indeholder fem initiativer, som hver især skal støtte branchens bæredygtige udvikling og lukke nogle af de videnhuller, som står i vejen for den grønne omstilling. De fem initiativer er Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger, Fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er), Videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg, Fremme af genbrug af bærende konstruktioner samt Styrke omkostningseffektive energirenoveringer.

Regeringen har indgået aftalen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Vil du vide mere? Kontakt:

Mette Glavind, meg@teknologisk.dk, 7220 2220

Foto: Teknologisk Institut