To medlemmer af folketinget besøgte torsdag d. 16. september GTS på Lindø. Det var Lars Christian Lilleholt fra Venstre og Karsten Hønge fra SF, der havde valgt at tage turen for at høre om, hvordan FORCE Technologys faciliteter til test og demonstration bl.a. bidrager til en grøn omstilling.

Vestas er en af de virksomheder, der bruger faciliteterne. Ifølge Jesper Uth (Senior Director, Test and Validation) hos Vestas, er det særlig vigtigt for den danske vindindustri at have adgang til testfaciliteter i Danmark samt viden fra det danske universitets- og GTS-miljø.

”Det er afgørende, at industri, produktion og testfaciliteter findes tæt på hinanden. Det er med til at fastholde forskning og udvikling i Danmark, og det skaber jobs i hele værdikæden”, slog Jesper Uth fast.

På Lindø har virksomheder adgang til en testbænk, som kan teste store komponenter fx vingelejer til vindmøller i et realistisk miljø.

De har adgang til et klimakammer, hvor det er muligt at teste store komponenter – herunder lastbiler – under ekstreme forhold. Det kan fx enten være i ekstrem kulde eller varme.

Nordeuropas største metal 3D print facilitet findes også på Lindø. Her er det bl.a. muligt at reparere kostbare maskindele frem for at skulle udskifte dem. Det gør det muligt at spare på kostbare materialer.

Hvis vi skal i mål med de grønne ambitioner stiller det større krav til testfaciliteter, var budskabet fra Ragnar Heldt Nielsen. Men det er dyrt at etablere. Derfor blev de to politikere opfordret til at indtænke testfaciliteter i de politiske indsatser, der understøtter den grønne omstilling.

Læs mere om FORCE Technology her