Hvordan får vi pålidelighed ind i produktudviklingen fra starten af udviklingsforløbet? Og hvilke værktøjer skal vi fokusere på for at få mest værdi for pengene?  Det er relevante spørgsmål, når man ønsker at optimere kvalitet, produktudviklingsomkostninger og time-to-market for et nyt produkt med elektronik i.

Nogle virksomheder har den nødvendige viden in-house, mens andre har brug for hjælp – dels til at fastlægge en pålidelighedsstrategi med klare mål i form af ønsket produktlevetid, acceptabel fejlrate eller krav til serviceintervaller, og dels til at afgøre hvilke pålideligheds-værktøjer, der er vigtigst at implementere for at nå målet.

Denne viden har FORCE Technology udviklet i resultatkontrakten ”Proaktiv paradigme for elektroniske produkters pålidelighed”.

En vigtig læring er, at den optimale pålidelighedsstrategi med tilhørende værktøjer skal tilpasses det aktuelle produkt og den aktuelle situation. Det skal den, fordi strategi og dermed pålidelighedsværktøjer i høj grad afhænger af en række faktorer så som: det produkt, der skal udvikles, erfaring og kompetencer i virksomheden, produktets applikation, styktal og prisniveau.

En skarp kravspecifikation er et vigtigt fundament i de fleste pålidelighedsstrategier. Megen tid og mange penge kan spares i udviklingsforløbet, ved at man vælger klare succeskriterier og konkrete procedurer for verifikationen af hvert krav til:

  • hardware
  • software
  • mekanik
  • levetid
  • brugsmiljø

Det er FORCE Technologys erfaring, at problemer med pålidelighed og robusthed af et produkt ofte kan henføres til en kravspecifikation, der ikke er tilpasset den aktuelle produktanvendelse eller det aktuelle brugsmiljø og derved ikke indeholder alle relevante parametre. I nogle tilfælde genbruges blot er en kravspecifikation fra et tidligere produkt uden opdatering og hensyntagen til det nye produkt.

Læs hele artiklen her

Læs mere om resultatkontrakter med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på bedreinnovation.dk

Foto: FORCE Technology