Gennem et samarbejde med FORCE Technology og Nordic IoT Centre har DSB fået teknisk viden om IoT og sensorteknologi. Målet er billigere, bedre og smartere togdrift.

At IoT og sensorteknologi rummer et stort potentiale til at reducere omkostninger og manuelle processer er mange virksomheder allerede klar over. Sværere er det at finde ud af, hvordan man starter, og hvor man søger viden.

I DSB ønskede Niels Kloppenborg Laursen som materielansvarlig at få bygget en IoT-infrastruktur i DSB’s regionaltog. Han var imidlertid usikker på, hvordan det tekniske setup skulle se ud, hvem der kunne levere det, og hvad det ville koste.

Ønskede uvildig rådgivning og sparring om IoT

Via FORCE Technology fik DSB kontakt til Nordic IoT Centre. Centret danner rammen for et samlet økosystem for udvikling og anvendelse af IoT i Danmark, og på sigt Norden. Nordic IoT Centre har en lang række leverandører af IoT- og sensorløsninger som partnere, og driver desuden grupper af IoT-brugere inden for forskellige domæner og brancher.

”Vi ønskede mere viden om IoT og om, hvordan vi kan anvende det i praksis. Derudover var det vigtigt for os at tale med nogen, som er neutrale og ikke har præferencer for specifikke leverandører,” fortæller Niels Kloppenborg Laursen.

Dørenes lukkehastighed indikerer behov for service

Et af de områder, hvor DSB lige fra start så et stort IoT-potentiale for sig, var togenes døre. Ønsket er at installere sensorer på dørene i togene og indsamle data om, hvor hurtigt dørene åbner og lukker. Den viden gør nemlig DSB i stand til at erkende, at en dør er på vej til at fejle.

Ved at erstatte menneskelig kontrol med sensor-overvågning, kan DSB potentielt skære ned på de årlige manuelle eftersyn og fange potentielle fejl, før de påvirker togdriften.

”Kort sagt ønsker vi at overvåge de systemer, som giver os fejl i driften. Hvis en dør ikke lukker ordentligt, stopper trafikken. Ved at hente rådata hjem, kan vi finde ud af, om en dør er på vej til at gå i stykker, frem for først at reagere, når den er gået i stykker,” forklarer Niels Kloppenborg Laursen.

En tilsvarende overvågning ønsker DSB af togenes klimaanlæg. Hvis der eksempelvis er stor forskel på temperaturen i de fire forskellige passagerafdelinger i samme tog, kan det være tegn på, at et klimaanlæg ikke fungerer 100 %. Baseret på den viden kan DSB servicere det pågældende anlæg, inden det har konsekvenser for kunderne.

Læs hele artiklen her