Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet.

På den anden side kan en manglede tilpasning af driften til gældende standarder få store økonomiske konsekvenser. Derfor henter affaldsanlægget REFA den afgørende viden hos FORCE Technology.

Kommende ændringer kan udfordre affaldssektoren

Nye EU-miljøkrav til regulering af b.la. emissioner og drift for affaldsforbrændingsanlæg, formuleret i de såkaldte BREF-dokumenter, venter lige om hjørnet. Kravene vil i høj grad påvirke affaldsanlæggenes daglige drift og kan få økonomiske konsekvenser, hvis driften ikke i god tid tilpasses de nye krav.

For Bjarne Petersen, der er sektionsleder i affalds- og energianlægget REFA i Maribo/Sakskøbing, er der ingen tvivl om vigtigheden af en stærk national kompetence på området.

”Vi i REFA kan ikke selv afsætte ressourcer, der er nødvendige for at få styr på alle krav og regler, som den gældende lovgivning påbyder. Derfor er vi dybt afhængige af, at der er nogen andre, der henter viden om de nye standarder og deres implementering hjem til den danske affaldssektor.”

Uvildig rådgivning fremtidssikrer REFAs nye anlæg

Bjarne Petersen har selv stået i en situation, hvor han havde brug for specialistviden, REFA ikke selv havde ressourcer til at indhente. Der skulle bygges et nyt røggaskondenseringsanlæg, som skulle fremtidssikres for krav i de kommende BREF-dokumenter.

Derfor indledte Bjarne Petersen en dialog med FORCE Technology, der i kraft af sin rolle som GTS institut kunne være sparringspartner for REFA i dialogen med såvel Miljøstyrelsen som med leverandøren af anlægget.

”Det var betryggende at have en uvildig repræsentant, som FORCE Technology, der har sin viden direkte fra standardiseringsudvalgene, til at hjælpe os med at sikre, at vi er på forkant med lovgivningen. Desuden gavner det hele den danske affaldssektor, at vi har et talerør ind til det forhandlingsbord, hvor standarderne bliver skrevet, så vi også er sikre på, at de teoretiske diskussioner i standardiseringsudvalgene kan implementeres i praksis,” fortæller Bjarne Petersen.

Læs mere her