Ole Lehrmann Madsen trækker sig d. 31.12.2019 for at gøre plads til en ny direktør efter opbygning og udvikling af Alexandra Instituttet. Det, der udsprang af stærke og visionære Aarhus-kræfter i 1999, har nu vokset sig til et stort og velfungerende institut med mere end 120 medarbejdere.

– Det har været 19 helt fantastiske år. Alexandra Instituttet har udviklet sig til langt mere, end vi havde drømt om i starten. Vi har placeret os centralt i det danske innovationssystem i forhold til at hjælpe med at omsætte samfundets investeringer i ny it-forskning og teknologi til nye innovative produkter og løsninger hos virksomheder og offentlige organisationer, siger Ole Lehrmann Madsen.

Nu igangsætter bestyrelsen i samarbejde med Amrop en proces med at finde en ny CEO, som skal føre instituttets succes videre. Det har været 19 år med vækst og et unikt forskningsmæssigt og kommercielt fokus på mulighederne med digitalisering. En dagsorden, som er mere relevant end nogensinde for danske virksomheder, politikere og samfundet. Specielt har 2018 været et fantastisk år, hvor instituttet har haft en markant vækst og fået mange nye store opgaver i hus.

– Den nye direktør skal sammen med de dygtige medarbejdere føre dette arbejde videre. Det er en helt unik position at stå i spidsen for, hvor man arbejder sammen med nogle af landets mest kompetente medarbejdere og samtidig gør noget godt for udviklingen af samfundet. Det er en innovativ it-virksomhed med fokus på både marked og fremtidens teknologier. En fantastisk kombination, der skaber værdi, vækst og velfærd, forklarer bestyrelsesformand, Steen Lynenskjold.

Tilknyttet som ambassadør

Bestyrelsen har ønsket at tilknytte Ole Lehrmann Madsen i en ambassadørrolle i forhold til den store kontaktflade, Alexandra Instituttet har opbygget gennem årene.

– Jeg ser frem til ikke længere at stå med ansvaret for den daglige drift men fremover at kunne koncentrere mig om mere udadvendte opgaver – selvfølgelig uden indblanding i den fremtidige ledelse af instituttet, understreger Ole Lehrmann Madsen, der startede ud med direktørstillingen 4-5 timer om ugen.

Alexandra Instituttets bestyrelse er i samarbejde med rekrutteringsfirmaet Amrop i gang med at finde en ny direktør, der kan videreføre it-virksomhedens succes. Ansættelsesforløbet starter nu og forventes at være på plads inden sommer med tiltrædelse omkring d. 1.10.2019. Den nye administrerende direktør vil arbejde sammen med Ole Lehrmann Madsen frem til 31.12.2019, hvor den endelige overdragelse vil finde sted.

Ole Lehrmann Madsens engagement

Ole har siden 1999 sat en faglig, strategisk og ledelsesmæssig retning for Alexandra Instituttet. Gennem sit medlemskab af en række danske og internationale forskningsråd bidrager Ole til dansk forsknings- og innovationspolitik. Desuden er han medstifter af og bestyrelsesformand for virksomheden Mjølner Informatics A/S.
Han er formand for ATV’s Digitale Vismandsråd og har været næstformand i EU DG Connect Advisory Forum for ICT for Horizon 2020 frem til udgangen af 2018.

Læs hele nyheden på Alexandra Instituttets hjemmeside