Teknologisk Institut etablerer nyt interessenetværk, som skal samle automation-industrien med henblik på at maksimere udnyttelsen af 3D print – det gælder fx robot- og dronevirksomheder.

I Danmark har vi opbygget en styrkeposition inden for automation, robotteknologi og droner. Men potentialet kan være endnu større, hvis danske robotvirksomheder bliver bedre til at udnytte de muligheder, som 3D-print tilbyder på dette område. Det kræver en øget viden og en bedre gensidig forståelse, og det er målet med et nyt interessenetværk, som Teknologisk Institut netop har etableret.

De fleste virksomheder, som arbejder med automation, robotteknologi og droner, har hørt om 3D-print. Det er dog langt fra alle, der bruger teknologien, og de der gør, bruger den typisk til prototyper – men potentialet er langt større. På Teknologisk Institut har man både en professionel tilgang til industriel 3D-print og en stor viden om robotteknologi, og her ser man en række synergier mellem de to områder.

”Med 3D-print har man en enorm designfrihed og mulighed for at samle flere funktioner i ét emne. På den måde kan man fx vægtreducere gribere betragteligt, så robotter får øget hastighed og dermed øget produktivitet. Alternativt kan man anvende en mindre – og billigere – robot. Hvis man har den digitale tegning på de emner, der skal håndteres, har man også den fordel, at det let at designe og printe en griber, der passer til – og det er lynhurtigt at modificere, hvis der skal laves rettelser hen ad vejen. Det samme gælder i øvrigt montageværktøjer og fiksturer,” fortæller Henning Henningsen, Seniorkonsulent på Teknologisk Institut og 3D-print ekspert.

Sparring og gensidig forståelse skal give ny inspiration

Målet med det nye interessenetværk har været at samle virksomheder inden for en fælles industrigruppe, som har interesse i 3D-print, og som ønsker at udveksle erfaringer, udfordringer og muligheder med ligesindede. Det første netværksmøde, som blev afholdt på Teknologisk Institut i Aarhus d. 20. august viste da også, at de fleste af virksomhederne havde erfaringer med 3D-print – men at de også ønskede at drøfte mulighederne for at tage det et skridt videre.

”For os handler det om at få indsigt i, hvad nogle af de andre gør inden for 3D-print, for vi snakker ikke så meget på tværs af virksomhederne i hverdagen, hvor vi har travlt. Og så bliver det spændende at lære mere om mulighederne med 3D-print i vores industri – fx inden for griberfingre,” lyder det fra Sebastian Precup, Senior Mechanical Engineer hos Scape Technologies, som er en af virksomhederne i netværket.

Også hos Teknologisk Institut, som driver interessenetværket, ser man en stor værdi i vidensdelingen:

”Vi får en større forståelse for nogle af de udfordringer og behov, robotvirksomhederne har i forhold til 3D-print. Dermed bliver vi klædt bedre på til at supportere dem, ligesom vi kan få inspiration til nye projekter, der kan afhjælpe deres udfordringer,” slutter Henning Henningsen.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut