Hvert år fordamper 2,5 procent af det metan, der bliver produceret på danske biogasanlæg. Nu skal en ny metansensor advare om udslip, hvilket vil gavne både klimaet og økonomien.

Teknologisk Institut er gået sammen med industrien om at udvikle en løsning, der kan advare biogasanlæg om mulige metanlækager. Det er sensorvirksomheden DevLabs, der har modtaget støtte fra Innovationsfonden til at udvikle varslingssystemet over de næste to år.

“Vi ønsker at udvikle en løsning med metansensorer, der placeres strategisk på biogasanlægget og advarer operatørerne i realtid ved høje metanudslip. Det betyder, at biogasanlægget får mulighed for at håndtere lækager tidligt. Det vil give en mere effektiv drift og sænke udledningen af klimagasser”, fortæller Johan Schmidt, CEO hos DevLabs.

En god investering

Ifølge Teknologisk Institut kan den tabte fortjeneste ved bare et par procents metanlækage let løbe op i over en halv million kroner om året. Derfor kan et varslingssystem vise sig at være en god investering for et biogasanlæg.

I dag foregår overvågningen af metanudslip på biogasanlæg ved manuelle stikprøvekontroller. Derfor vil en automatisk censorløsning både frigive ressourcer og sikre mindre udledning af klimagasser.

Robust og uden falsk positiv

Teknologisk Instituts sensor- og biogasspecialister er sat på opgaven med at få monitoreringsløsningen til at fungere i praksis. En af udfordringerne er i denne sammenhæng, at censoren ikke skal reagere på den baggrundsstøj af metan, som altid vil være tilstede omkring et biogasanlæg.

“Løsningen består af en sensor, der kan måle metan, og en matematisk model, der kan konvertere sensorens signaler til en alarm. I praksis er der flere udfordringer i det. For eksempel vil der altid være en vis ”baggrundsstøj” af metan omkring et biogasanlæg, som alarmen ikke skal reagere på, og der er store variationer i fugt, temperatur og vind, som vil påvirke målingerne”, fortæller specialist Thor-Bjørn Ottosen fra Teknologisk Institut.

Reducerer mængden af egenkontrol

Det nye varslingssystem udvikles i kølvandet på, at Energistyrelsen har indført regler om metantabsregulering pr. 1. januar 2023. Det indebærer, at biogasanlæggene skal have et egenkontrolprogram samt en årlig uafhængig kontrol udført af tredjepart fra Energistyrelsens positivliste. Tiltaget kommer, efter en rapport, som Teknologisk Institut har bidraget til, viser at danske biogasanlæg i gennemsnit har et metantab på 2,5 procent.

“Et effektivt varslingssystem med sensorer vil give biogasproducenterne et godt redskab til at identificere lækager hurtigt. Samtidig kunne man forestille sig, at det vil kunne lette arbejdet med egenkontrol og levere værdifulde data til os som uafhængig kontrolinstans”, fortæller konsulent Sune Petersen fra Teknologisk Institut.

Forventningen er, at teknologien vil kunne benyttes inden for andre brancher med behov for overvågning af metanudslip, fx landbrug, spildevandsrensning og transportsektoren.

Projektet strækker sig over to år frem til foråret 2025 og har modtaget en bevilling på 3,5 millioner kr. fra Innovationsfonden.

Læs mere om projektet her

Foto: Teknologisk Institut