Der er stadig store barrierer for de danske virksomheders brug af den nye generation af robotter, de såkaldte cobots. Nu skal et nyt, praksisnært værktøj afhjælpe netop disse barrierer og få flere til at høste gevinsterne fra de samarbejdende robotter.

Det er ikke nok bare at sætte robotternes ledning i stikkontakten, når robotter skal indføres i en virksomheds arbejdsgange. Det kræver kompetencer. I dag peger hver fjerde virksomhed netop på de manglende kompetencer, som en af de største barrierer for implementering af robotter.

Det danske initiativ, Cobot Knowledge Lab, som Teknologisk Institut og Industriens Fond står bag, har derfor udviklet et nyt digitalt værktøj, hvor virksomheder får viden, gode råd, konkret vejledning og praksisnære videoguides om opsætning og brug af cobots.

Cobots er en særlig slags robotter, der er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker. Netop det samarbejde indeholder store muligheder for danske virksomheder og brugen af cobots ventes da også at stige.

“Cobots er nyttige for danske virksomheder, når produktionsprocesserne skal effektiviseres. Derfor skal flere virksomheder i gang med at bruge cobots. Vi ved, gennem vores dialog med virksomhederne, at konkret viden om implementering og brug af cobots kan være en barriere for et øget brug. Men med den nye digitale håndbog, som vi har udviklet i samarbejde med brugerne i industrien, gør vi nu produktionsvirksomhederne bedre i stand til at installere cobots og integrere dem i produktionen på egen hånd. Det kan forhåbentlig accelerere udbredelsen af cobots og samtidigt højne den enkelte virksomheds produktivitet markant”, fortæller Anne-Lise Høg Lejre, der er direktør ved Teknologisk Institut.

Cobot Knowledge Lab og den nye håndbog

Cobot Knowledge Lab har til formål at klæde nutidens og fremtidens virksomheder på til at blive innovative cobot-brugere med et fokus på at få Danmarks førerposition inden for cobots udbygget og udnyttet.

De kollaborative robotter er ofte billigere og mere fleksible, og netop derfor kan flere virksomheder få gavn af at opbygge de fornødne kompetencer.

I den nye cobot-håndbog kan du bl.a blive klogere på, hvilken type cobots din virksomhed kan bruge, hvordan du arbejder med robotten samt de vigtigste overvejelser om sikkerhed.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut