Teknologisk Institut står i spidsen for et nyt samarbejde, der skal sikre en grøn og bæredygtig ressourceudnyttelse af restprodukter fra rejefangst. Slutproduktet bliver sunde og bæredygtige godbidder til hunde.

I dag bliver hovedparten af restprodukter fra rejeproduktion ikke anvendt, på trods af de mange gode egenskaber som rejeskaller har, fx et højt indhold af protein og kalk.

Derfor er Launis A/S, Nordic Seaweed Feed ApS og grossisten Sunde Godbidder gået sammen med Teknologisk Institut og Ingeniørhøjskolen Aarhus universitet, om et projekt der skal anvende de spildte restprodukter til at producere sunde hundegodbidder. Projektet går under navnet ’Shrimp Bite’.

Fra restprodukt til hundegodbidder

I Danmark bliver der genereret tonsvis af rejeskaller, der udelukkende anvendes til biogasproduktion, eller minkfoder. Formålet med projektet er derfor at undersøge muligheden for, at kunne udvikle en bioforarbejdningsproces til bæredygtig ressourceudnyttelse af rejer.

I samarbejdet vil Teknologisk Institut forsøge at kombinere bioforarbejdet tang med den kitinholdige biomasse, som findes i rejeskaller. Kombinationen vil resultere i sunde og bæredygtige hundegodbidder, der opfylder kravene for petfood og bidrager til dyrenes sundhed via de bioaktive indholdsstoffer.

Ny teknologi nødvendig

For at kunne udnytte højværdiprodukterne i restprodukterne, er det nødvendigt at udvikle teknologi, der kan sikre en effektiv og billig bearbejdning af reststrømmene. Derfor bidrager Teknologisk Institut og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet med viden undervejs, for at sikre processen.

Seniorkonsulent Karin Loft Eybye fra Teknologisk Institut er projektleder på projektet. Hun ser muligheder i udnyttelsen af rejeskallerne:

”Der skal tilføres ny viden til virksomhederne om nye og kosteffektive bearbejdningstrin for at få mere værdi i udnyttelse af rejeskallerne.  Det har vi set virke for andre typer sidestrømme, og vi ser frem til at bidrage med afprøvning og belysning af potentialet for rejeskallerne også”, siger seniorkonsulent Karin Loft Eybye, Teknologisk Institut.

Afprøvning af prototyper

Udover udviklingen af de nye processer, supporterer Teknologisk Institut også opskaleringen samt projektudviklingen for produktet.

Til sidst i projektet vil prototypen på de såkaldte Shrimp Bites blive evalueret af Sunde Godbidder. Baseret på dette vil den endelige business case for produktet kunne evalueres.

Projektet er støttet af Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM).

Læs den fulde artikel her

 

Foto: Teknologisk Institut