Teknologisk Institut og tre industriaktører er gået sammen om at sikre lettere udskiftning af såkaldt transfertryk på beklædning. Det vil sige at logoer på tøjet kan fjernes, hvorved man undgår, at store mængder brugbart tøj ender i forbrændingsanlæg.

Projektet “Genbrug er god brug”, er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og virksomhederne NS System A/S, Bjørn Thorsen A/S og Fabricaid ApS, og formålet er entydigt: Langt mere erhvervstøj med transfertryk skal kunne genbruges.

Uudnyttet potentiale i tøj af høj kvalitet

Arbejds- og virksomhedstøj udgør hele 12 procent af det samlede tekstilforbrug i Danmark. Ifølge tal fra Miljøstyrelsen, 2023, bliver 89 procent af de indsamlede tekstiler fra danske erhvervsvirksomheder i dag brændt af.

“Beklædning har stort genbrugspotentiale, specielt tekstiler produceret af høj kvalitet såsom arbejdstøj. Hvis vi kan indfri det potentiale, kan tøjbranchen opnå en høj miljøgevinst ved at indtænke genbrug før forbrænding eller genanvendelse. En barriere for genbrug er den udbredte brug af transfertryk, altså påtrykte logoer og navne”, fortæller projektleder, Jeppe Holmehave fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har derfor med støtte fra Miljøstyrelsen taget initiativ til projektet Genbrug er god brug.

Stor efterspørgsel

Teknologisk er udfordringen, at selve transfertrykket er udviklet til at have en høj holdbarhed og ikke med tanke på, at tekstilerne senere skal kunne bruges igen, eventuelt med et andet navn eller logo. Til gengæld er der stigende efterspørgsel efter fjernbare logoer, blandt andet ansporet af mere ansvarlige indkøbspolitikker, leasingmodeller ved danske vaskerier og fremkomst af take back-ordninger, hvor kunder kan sende brugt logotøj tilbage til leverandøren, når det ikke skal bruges mere.

Inden for tekstilbranchen har Danmark et 2025-mål om at nedbringe køb af nyproduceret tøj- og tekstilprodukter med 10 procent. Det svarer til en reduktion i CO2-udledning på 38.000 ton årligt. Og da arbejds- og virksomhedstøj udgør hele 12 procent af det samlede tekstilforbrug i Danmark, kan projektet blive afgørende for at nå denne målsætning.

Projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet, og løber frem til udgangen af 2024. Du kan læse mere om projektet her.

Foto: Teknologisk Institut