Det danske marked for fangst, lagring og genanvendelse af CO2 – CCUS – udvikler sig ekstremt hurtigt. Nu har Teknologisk Institut udviklet et nyt interaktivt kort, der giver virksomheder og organisationer et overblik, der gør det let for den enkelte at finde samarbejdspartnere og kunder. Formålet med kortet er at fremme udviklingen af CCUS i Danmark.

“Vi har en omfattende viden og et stort netværk inden for CCUS. Vi ved også, at udviklingen går utroligt stærkt, og at der er mange aktører i gang. Vi er glade for at være med til at dele vores viden i det første danske kort over aktørerne. Det kan være med til at etablere et endnu stærkere netværk blandt aktørerne i Danmark”, siger markedschef Jan Boyesen, Teknologisk Institut.

Den danske stat har afsat 38,7 mia. til CCUS-støtteordninger frem mod 2030, hvor der efter planen skal fanges mindst 3,2 mio. tons CO2 om året. Sideløbende med det satser flere og flere virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, myndigheder, organisationer og projekter på at udvikle og implementere CCUS-teknologier.

Regeringen har fremført, at der kommer to store udbud i tilskudspuljerne på henholdsvis 10,5 og 16,3 mia. kr. i 2024 og 2025.

“Her er tale om etableringen af en helt ny industri, hvor der hele tiden kommer nyheder om aktører på det danske marked. Med CCUS-kortet kan aktørerne danne sig et overblik over, hvem de potentielt kan etablere samarbejde med i Danmark”, tilføjer Jan Boyesen.

Det første af sin slags

Det nye interaktive kort er det første af sin slags i Danmark, og det er ikke kun danske virksomheder, der får gavn af kortet.

“Kortet giver ikke alene et overblik over den nye teknologi, de mange forskellige aktører og sektorens komplekse struktur”, siger Karina M. Søgaard, der er Partnership Director hos INNO-CCUS. “Det viser også, hvor langt vi er i Danmark og synliggør dermed de mange danske aktører for det udenlandske marked og skaber øgede eksportmuligheder”.

Teknologisk Institut arbejder bl.a. med at udvikle og implementere CCUS-teknologier og hjælpe virksomheder med tests, laboratorer og vidensdeling. Det nye kort er en naturlig forlængelse af dette.
Det interaktive kort giver mulighed for at man kan søge på geografi, branche- og projektnetværk samt på enkeltprojekter indenfor CCUS.

Hvad er CCUS?

CCUS er en forkortelse for Carbon Capture, Storage and Utilization, det vil sige fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Læs mere

Foto: Teknologisk Institut