Teknologisk Institut udvider med et nyt bioprocesanlæg, som skal hjælpe virksomheder med at udvikle nye biobaserede produkter og bioteknologier. Anlægget er en del af et nyt center, der har til formål at gøre Danmark førende indenfor bioressource-området.

Med etableringen af et nyt bioprocesanlæg forsøger man nu at samle sine teknologier indenfor biosolutionsområdet i et nyt center, Biosolutions Technology Center. Det nye center skal hjælpe danske og udenlandske virksomheder med at udvikle fremtidens biobaserede produkter og fremskynde den grønne omstilling.

“Med det nye center vil Teknologisk Institut understøtte, at Danmark kommer til at være i front med at udnytte bioressourcer til nye højværdiprodukter. Det nye bioprocesanlæg kommer, sammen med vores eksperter og avancerede test og udviklingsfaciliteter, til at støtte op om virksomhedernes udvikling hen mod en mere bæredygtig fødevareproduktion”, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

Hul i markedet

Ifølge Bio Innovation Institute Foundation, som arbejder med startups indenfor fødevareproduktion, kommer det nye center til at udfylde et hul i markedet for udvikling, test og opskalering af biosolutions.

“Vi mangler i Danmark, og generelt i Europa, steder, hvor der kan testes i forhold til opskalering af processer og produkter indenfor bio-verdenen. Ud over testfaciliteterne har Teknologisk Institut også ekspertisen i at rådgive virksomhederne i det øvrige forløb i produktudviklingen, f.eks. i forhold til regulatoriske krav, i forhold til mulighederne for finansiering og generelt hjælpe virksomhederne med at modne deres forretningsmodel”, siger forretningsudvikler Christian Brix Tillegreen, Bio Innovation Institute Foundation.

En unik mulighed for virksomhederne

Teknologisk Institut har mange års erfaring og udstyr indenfor bioraffinering og i at hjælpe virksomheder til at få testet og optimeret deres processer. Via bioraffinering kan der udvindes værdifulde stoffer fra eksisterende biologiske sidestrømme og overskudsprodukter. Ved f.eks. at skabe nye vegetabilske produkter og ingredienser af overskudsprodukter, kan man reducere CO2 aftrykket.

“Vi tilbyder, ud over bioprocesanlægget, virksomheder i alle størrelser adgang til vores specialister, hvor de kan få hjælp til at udvikle deres forretningsmodel, vurdere produktets bæredygtighed, få rådgivning om regulatoriske krav og finansiering, analyser mv. Vi giver mulighed for, at virksomhederne kan være til stede i vores pilotanlæg, når deres proces skal køres. Derved får de mulighed for løbende at tilpasse deres idéer til en ny proces eller en ny ingrediens med de konkrete resultater under fermentering eller bioraffinering”, siger centerchef for det nye Biosolutions Technology Center, Anne Christine Hastrup, Teknologisk Institut.

Biosolutions Technology Center etableres som en del af fyrtårnsprojektet Biosolution Zealand. Her er målet at gøre Danmark til et globalt fyrtårn indenfor biosolutions ved at understøtte fremtidens bæredygtige bioteknologier og omstillingen til en mere energivenlig, biobaseret og klimaneutral produktion på verdensplan.

Læs mere her.

Foto: Teknologisk Institut