FORCE Technology har udviklet nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer for Miljøstyrelsen, som skal hjælpe det offentlige med omkostningseffektive indkøb.

Totalomkostninger eller TCO (total cost of ownership) dækker over beregningen af et produkts pris henover hele dets levetid ved at medregne alle de omkostninger, der er forbundet med køb, anvendelse og afhændelse. Værktøjerne har til formål at hjælpe offentlige indkøbere med at beregne totalomkostningerne forbundet med indkøb af motorkøretøjer og dermed sikre, at indkøbet er til fordel for såvel økonomi som miljø.

Mulighed for grønne indkøb med ressourcebesparelser

Værktøjerne er udviklet af FORCE Technology i samarbejde med offentlige indkøbere og diverse virksomheder og institutioner inden for branchen. Værktøjerne er udarbejdet efter samme skabelon som de allerede eksisterende TCO-værktøjer fra Miljøstyrelsen og omfatter indkøb af forskellige typer af motorkøretøjer (benzin- og dieseldrevne, eldrevne, hybrid og plugin hybrid) og for forskellige indkøbsformer (køb, finansiel leasing og operationel leasing).

Udover at medføre økonomiske besparelser, kan et TCO-værktøj også give miljømæssige gevinster, idet der i indkøbsfasen rettes opmærksomhed på fx køretøjers brændstofforbrug i brugsfasen.

Læs mere her