ATV og Danmarks Frie Forskningsfond inviterer til fælles Tech Talk den 7. november 2019 om, hvad der rører sig inden for AI, og hvilke helt nye tendenser der manifesterer sig i AI-forskningen.

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler dette efterår 80 mio. kr. til cirka 25 nye forskningsidéer inden for kunstig intelligens og nye digitale teknologier på baggrund af et udvalg bestående af danske og internationale eksperter. De helt nye idéer af allerhøjeste videnskabelige kvalitet tegner et billede af, hvad der kommer til at røre sig de kommende år på AI-området med betydning for den offentlige og private sektor.

Udvalgets formand Peter Gorm Larsen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet tager os sammen med digital vismand Stephen Alstrup, professor, DIKU, CEO, SupWiz, og en spritny caseindehaver gennem de nye teknologiske muligheder og kigger på forretningspotentialet. Derudover vil de stille skarpt på, hvor virksomheder m.fl. skal holde øje med udviklingspotentialer og investeringer.

Efter oplæggene er der debat om forskningsbehov, erhvervslivets behov, hvad vi kan med AI i Danmark og det realistiske teknologibillede, som vi kan implementere i samfundet.

Læs mere om arrangementet her