Med proaktivt EMC-design kan produktudviklere undgå dyre og tidskrævende fejltagelser, når elektronikprodukter udvikles. FORCE Technology har udviklet nogle nye mikroværktøjer, som hjælper med de svære punkter i EMC-designet.

Et produktdesign, der sikrer gode EMC-egenskaber, er en disciplin, der kræver dybdeviden, overblik og indsigt. FORCE Technologys erfaringer viser, at et lille antal EMC-begreber og -problemstillinger trods gradvis EMC-modning af elektronikbranchen gennem årtiers EMC-test og -design notorisk er vanskelige at håndtere.

Begrebet ’common mode’ – eller blot ’CM’, er ofte en stor udfordring for elektronikdesignere. Dels er det svært at overskue, hvor stor en andel af ledningsbåret emission, der er common mode støj. Dels er det erfaringsmæssigt svært at regne ud, hvor alle dele af strømvejen befinder sig.

Common mode strømvejen afhænger tit af omgivelserne, det vil sige af strømveje og komponentværdier, som ikke er at finde i kredsløbsdiagrammet, men som ofte kan tilføjes, hvis man kan kvantificere dem og få dem placeret korrekt i diagrammet.

Endelig bør man som omhyggelig designer tage højde for, at koblingen til omgivelserne kan ændre sig ganske meget alt efter, om et produkt holdes i hånden, stilles på en metaldel eller direkte forbindes til omgivelserne.

Hvordan håndterer man bedst EMC-designet?

FORCE Technology har i forbindelse med resultatkontrakten PPEPP udviklet nogle nye mikroværktøjer, som man med fordel kan anvende til EMC-designet. Du kan læse mere om mikroværktøjerne her

EMC-værktøjerne er udarbejdet under resultatkontraktprojektet PPEPP, som fokuserer på de faktorer, man erfaringsmæssigt ved giver nedbrud eller tab af funktion i elektronik.

Selvom elektriske forstyrrelser kun udgør en del af disse faktorer, har de stor betydning for produktets design, og EMC-designet er derfor vigtigt at kunne håndtere korrekt, hvis man vil lykkes med at udvikle et pålideligt elektronikprodukt.

Du kan læse hele artiklen hos FORCE Technology her

Foto: FORCE Technology