Teknologisk Institut deltager i et nyt EU-projekt, som gennem udvikling af nye målemetoder skal sikre mere præcis medicindosering, så vi undgår fatale fejldoseringer i fremtiden.

 
Teknologisk Institut skal i samarbejde med en række europæiske partnere udvikle nye, standardiserede målemetoder for medicindoserings-udstyr. De nye metoder vil betyde, at det fremover bliver lettere at sikre at medicinen bliver udmålt korrekt, så der sker færre fejldoseringer.
Medicineringsfejl er den hyppigst anmeldte utilsigtede hændelse i Danmark. Det dækker blandt andet over fejl i doseringer. I 2018 blev 195.173 utilsigtede hændelser indrapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Metrology for Drug Delivery

I dag bruger man fx apparater til at dosere medicin til diabetes-patienter, som skal have insulin på bestemte tidspunkter eller til at smertebehandle patienter.
”Udstyret betyder, at en række patienter kan få behandling i eget hjem, frem for at skulle på hospitalet. Men på nuværende tidspunkt findes der ikke nogen godkendte målemetoder, til at dokumentere nøjagtigheden af doseringsapparaterne. Det kan føre til forkert dosering af medicin, hvilket kan få fatale følger for patienten”, siger Anders Niemann, specialist i flowmåling på Teknologisk Institut.
Udviklingen af målemetoderne sker i EU-projektet Metrology for Drug Delivery, under EMPIR-programmet.  Målet med projektet er at sikre viden om medicindoseringsudstyrets performance, og dermed forbedre patientsikkerheden og reducere risikoen for doseringsfejl af patienter, både på hospitalet og i hjemmet.

Præcis pumpemåling

”Når vi skal måle, hvor præcist en insulinpumpe doserer, pumper vi en insulin-lignende væske fra insulinpumpen og over i et målebæger. Målebægeret står på en meget nøjagtig vægt. Herefter aflæser vi, hvor meget væske der er løbet ned i målebægeret på vægten og sammenligner med tallet fra insulinpumpen for at se, om den måler korrekt”, forklarer Anders Niemann.

Teknologisk Institut bidrager med specialistviden og udstyr

Anders Niemann og Søren Haack, som er specialister i flowmåling på Teknologisk Institut, bidrager med viden og med videreudvikling af et mikro-flow laboratorie, som skal muliggøre en EU-standardisering for medicindoseringsudstyr.
Som nogle af de eneste i Europa tilbyder Teknologisk Institut akkrediteret kalibrering af flowmålere, infusionspumper og dispenseringssystemer i mikroflow-området, dvs. i måleområdet 1 – 6.000 ml/h.
Flowlaboratoriet ved Teknologisk Institut er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget til Nationalt Metrologi Institut for vandflow.
Læs hele artiklen her

Foto: Teknologisk Institut