Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) har udpeget professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet som formand i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Stort tillykke fra GTS.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd tilbyder uvildig rådgivning om bl.a. forskning og innovation til forskningsministeren og folketinget. Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle udpeges af forskningsministeren.

Fra d. 1. april 2020 er der valgt ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR). Samtidig er fire siddende medlemmer af rådet blevet genudvalgt og fortsætter i en periode på tre år.

Rådets sammensætning per 1. april 2020 er:

• Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet (formand)
• Professor, centerleder Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet
• Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
• Professor MSO Kristine Niss, Roskilde Universitet
• Forskningsdirektør Christina Aabo, Ørsted
• Institutleder Anna Haldrup, Københavns Universitet (genudpeget)
• Professor, direktør Søren Rud Keiding, Aarhus Universitet (genudpeget)
• Professor, forskningschef Søren Bech, B&O og Aalborg Universitet (genudpeget)
• Professor, Head of Talent Programmes Thomas Sinkjær, Lundbeckfonden (genudpeget)

Det betyder samtidig et farvel til Thomas Bech Hansen, FORCE Technology, der har været medlem af rådet siden starten i 2014. I perioden har han bidraget med sin omfattende viden om dansk innovation.

Ser frem til samarbejde

I GTS-foreningen ser direktør Ragnar Heldt Nielsen frem til et fortsat godt samarbejde med DFiR om dansk innovationspolitik:

”Stort tillykke til den nye formand og de nye medlemmer af rådet. Vi glæder os til at samarbejde med de nye medlemmer. DFiR yder et godt stykke arbejde med at sætte fokus på vigtigheden af, at Danmark er i front med såvel forskning som innovation”.

Du kan læse pressemeddelelsen fra forskningsministeriet her