Som led i projektet CANDLE er forskere er i gang med at undersøge potentialet i at udvikle nye typer af levende lys, som udleder så få sundhedsskadelige partikler som muligt. De indledende målinger viser, at lys med blafrende flammer forurener mere end andre.

Hver dansker brænder i gennemsnit over fem kilo levende lys af om året – og heraf en stor del i vintermånederne. Afbrændingen påvirker dog indeklimaet negativt ved at udlede partikler og gasser i luften. Det har dog aldrig været helt klart hvor stort problemet reelt har været herhjemme. Nu er forskere tilknyttet projektet CANDLE derfor i gang med at undersøge i hvilket omfang levende lys reelt påvirker indeklimaet. Den nye viden skal føre til at industrien kan udvikle nye lys, som udleder et minimum af sundhedsrelevante partikler og gasser.

Markante forskelle

– I projektets første år har vi gennemført en række målinger på forskellige, eksisterende lys på markedet. Og som nogle af de første i verden har vi udelukkende haft fokus på de formodet mest sundhedsrelevante parametre, vurderet af førende eksperter. Vi kan allerede nu konstatere at der er markante forskelle i de sundhedsrelevante emissioner fra forskellige typer af lys, siger seniorspecialist og teknisk projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og sammen med bl.a. Coop og lysproducenten ASP Holmblad skal der udvikles levende lys, som påvirker indeklimaet mindst muligt. På Teknologisk Institut og Aarhus Universitet er der opbygget helt nye, avancerede testkamre til formålet, som muliggør kontrollerede målinger på de forskellige typer af lys. I projektet undersøges to kontrollerede afbrændingsscenarier – stabil afbrænding med rolig flamme og så et scenarie med blafrende flamme. Begge scenarier finder sted ved normal brug hjemme i stuerne.

Blafrende flamme

– De indledende undersøgelser viser, at når lysets flamme blafrer udledes mange gange højere mængder black carbon, som er en indikator for sod, end ved stabil afbrænding. Mængderne afhænger også af hvilken type lys der er tale om. Vi kan dog endnu ikke pege på hvilken type lys der er værst set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv men det er netop det som projektet skal være med til at belyse, siger Morten Køcks.

– En anbefaling på nuværende tidspunkt må være at undgå blafrende flamme, fx ved at undgå træk eller for megen aktivitet omkring lyset, samt at lufte godt ud efter lyset slukkes. Man kan også med fordel benytte en decideret lyseslukker eller skubbe vægen ned i stearinen i stedet for at puste lyset ud, supplerer Morten Køcks.

Læs mere her

foto: Colourbox