Brandspjæld og brandbeskyttede bjælker og søjler er nogle af de nye elementer, som DBI nu kan teste. Som noget nyt tilbydes også streaming af brandtests.

Nyt udstyr er en del af den kontinuerlige udvikling af DBI’s testlaboratorier, som løbende åbner for nye typer af brandtests og større anvendelsesområde på de eksisterende brandtesttyper. Senest har DBI udvidet med en ny facadetesthal og en stor, kraftig multiovn.

Med nyt udstyr til multiovnen er det nu også blevet muligt at brandteste brandbeskyttede bjælker og søjler med op til 80 ton belastning. Den nye testmulighed er et svar på producenternes efterspørgsel på en opdatering af dokumentationen på brandbeskyttelse af belastede bjælker og søjler. Producenter med klassificerede produkter fra før 2013, hvor standarden blev revideret, har nemlig brug for nye klassifikationer efter den reviderede standard.

Test af brandspjæld

Kun en håndfuld testlaboratorier i Europa kan brandteste ventilationskanaler – og DBI er et af dem. Til gengæld har test af brandspjæld hidtil manglet i sortimentet hos DBI. Da de to komponenter tilsammen udgør en brandsikker løsning, er det oplagt at tilbyde test af begge dele.

“Vi er efterhånden specialiserede i test af kanaler, både af dem i almindelig størrelse og de store, som vi kan teste i vores store multiovn. Da der anvendes samme udstyr ved test af spjæld, giver det god mening også at tilbyde vores kunder test af spjæld – og det kan vi nu”, siger funktionsleder i DBI’s brandtestafdeling, Christian B. Andersen, og fortsætter:

“Størrelsen på DBI’s ovne gør det muligt at teste to spjæld på samme tid. Desuden har vi designet montagepladser til vores kanaler, som vi også kan bruge i forbindelse med spjældene. Det betyder, at vi kan forberede nye spjældtests, imens vi tester. På den måde sikrer vi høj kapacitetsudnyttelse og forkortet time-to-market.”

Streaming af brandtests

Streaming af brandtests er endnu en ny ydelse i DBI. Der kan være mange grunde til, at kunder kan ønske at kunne følge med i brandtests af egne produkter online frem for at møde op fysisk.

Corona er selvfølgelig én af dem, mens geografisk afstand eller behovet for, at flere kolleger kan overvære brandtesten, kan være andre årsager. Derfor kan der nu bestilles kameravisning fra en eller to vinkler, temperaturgrafvisning og samtale med en DBI-ekspert undervejs.

Du kan læse den fulde artikel her

Læs om brandbeskyttede bjælker og søjler

Læs om streaming af brandtests

GTS-institutter giver adgang til Danmarks teknologiske infrastruktur

teknologiskinfrastruktur.dk kan du finde beskrivelser af de mange forskellige test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter , som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

På hjemmesiden kan du læse om 140 af de mere end 200 forskellige faciliteter, som virksomheder kan benytte sig af hos GTS-institutterne. Hjemmesiden fungerer som en database over de mange test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter, som står til rådighed for det danske erhvervsliv.

Du kan læse mere om de mange forskellige faciliter, som DBI og de andre GTS-institutter har opbygget og stiller til rådighed på www.teknologiskinfrastruktur.dk

Foto: DBI