Tekstilproduktionen er i dag meget ressourcekrævende og branchen udleder store mængder CO2. En ny rapport identificerer fire markante teknologiske barrierer, der skal overvindes, for at tekstilindustrien kan gå en fremtid i møde med lavere miljøpåvirkning og øget genanvendelse.

Den danske tekstilindustri udgør en styrkeposition med et omdømme, der strækker sig vidt ud over landets grænser. Men den nuværende globale efterspørgsel på tekstiler har nået et punkt, hvor indhentning af materialer, anvendelse af tekstiler og bortskaffelse af tekstilaffald udgør en betydelig miljømæssig udfordring. Tekstilindustrien står derfor ved en skillevej, hvor en nødvendig omstilling er påkrævet for at sikre branchens bæredygtige fremtid.

Teknologisk Institut har netop offentliggjort rapporten “Teknologiske barrierer og muligheder mod en cirkulær tekstilindustri”. Rapporten giver indblik i den seneste teknologiudvikling på tværs af tekstilers livscyklus og belyser de væsentligste teknologiske udfordringer og muligheder ved at transformere den danske tekstilindustri til en mere bæredygtig og cirkulær model.

“Omstillingen til en cirkulær tekstilindustri er en kompleks udfordring, som kræver en holistisk tilgang og bredt samarbejde. Danmark har unikke styrkepositioner inden for tekstiler, innovation og miljøteknologi, som gør os særligt egnede til at tage føringen i denne omstilling. Ved at fokusere vores indsatser på at overvinde de fire primære teknologiske barrierer der er identificeret i rapporten, kan vi udvikle banebrydende løsninger, der kan eksporteres globalt,” fortæller medforfatter og projektleder Julie Brender Trads fra Teknologisk Institut.

Fire teknologiske barrierer for en cirkulær tekstilindustri

Rapporten fremhæver særligt fire teknologiske barrierer, som vurderes at være mulige at nedbryde gennem udvikling af miljøteknologier:

  • Tekstilmaterialer er ressourcekrævende at producere: De mest udbredte tekstilmaterialer i dag som for eksempel polyester og bomuld kræver mange ressourcer i form af f.eks. råolie eller vand at producere, hvilket på sigt vil resultere i ressourcemangel.
  • Tekstilaffald er komplekst og forskelligartet: Kom­pleksiteten af tekstilprodukter og forskelligartetheden i tekstilaffaldsstrømmen er en udfordring for både sorte­rings- og genanvendelsesteknologier, hvilket reducerer mængden af tekstilaffald, der kan genanvendes.
  • Mangel på nye og videreudvikling af eksisterende genanvendelsesteknologier: Der er i øjeblikket ikke genanvendelsesteknologier til rådighed, der kan imø­dekomme behovet for genanvendelse af de mængder eller typer af tekstilaffald, der kasseres. Derudover er nuværende teknologiske løsninger begrænsede og for dyre at anvende.
  • Risiko for overførsel af uønsket kemi: Risikoen for overførsel af uønsket kemi fra en tidligere livscyklus til nye produkter er i dag en af de primære barrierer for udbredelsen af genanvendelse til fibre (mekanisk gen­anvendelse), som er den genanvendelsesteknologi, der er længst i udviklingen.

Rapporten fremhæver bl.a. Danmarks potentiale til at spille en førende rolle i den globale omstilling til en cirkulær tekstiløkonomi.

Læs mere her

Rapporten er finansieret af Miljøstyrelsens sekretariat for MUDP.

Foto: Teknologisk Institut