Teknologisk Institut og Roskilde Universitet har lavet en ny kortlægning, der viser andre motiver end løn og produktivitet for en gruppe vidensarbejdere, primært med akademisk baggrund.

En gruppe danske vidensarbejdere, primært med akademisk baggund, finder mening med deres arbejdsliv i utraditionelle jobs i alternativt organiserede virksomheder, hvor formålet med arbejdet ikke kun er økonomisk. Men også at de sammen med andre kan realisere samfundsmæssige formål, som er vigtige for dem. Det viser en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut og Roskilde Universitet.

Undersøgelsen Alternative Ways of Organising Knowledge Work, dykker ned i et område af det danske arbejdsmarked, som stadig er relativt uudforsket.

”Rapporten afdækker den gruppe af vidensarbejdere, som har valgt at arbejde i virksomheder, der er alternativt organiseret. Her har virksomhederne det til fælles, at organisationen afspejler andre værdier end økonomisk vækst og indtjening. For eksempel kan virksomheden være ejet af medarbejderne, den kan være demokratisk ledet, eller den kan forfølge sociale eller miljømæssige formål,” siger seniorspecialist Tine Andersen, Teknologisk Institut.

Rapporten undersøger, hvordan alternative måder at organisere vidensarbejde på kan udspille sig på det danske arbejdsmarked, og hvordan sådanne alternative visioner harmonerer med det traditionelle marked og arbejdsmarked. Det er endnu usikkert, om der er tale om en generel tendens.

”Hvis det er en generel tendens, kan traditionelle virksomheder indstille sig på, at akademikere måske vil fravælge dem til fordel for alternativt organiserede arbejdspladser, hvor vækst og profitabilitet spiller en mindre rolle end bæredygtighed i bred forstand,” siger lektor Katia Dupret fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og leder af forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde, som rapporten er en del af.

Værdier udtrykkes forskelligt

De interviewede vidensarbejdere har alle søgt efter en måde at arbejde på, som afspejler deres personlige værdier.

”Der er i de senere år en stigende tendens til at organisationer tager deres værdibaserede formål alvorligt, både internt og eksternt i deres organisation og organisering. Det stemmer overens med det medarbejderne fortæller i de gennemførte interviews. De er tiltrukket af at have et arbejde, som giver mening for dem selv og deres omverden,” siger lektor Katia Dupret.

Ifølge rapporten er værdierne forskellige for de tre virksomhedstyper: For partnere og stiftere af medarbejderejede kooperativer er demokrati inden for virksomheden den primære drivkraft for de ansatte vidensarbejdere, mens ledelse og personale i socialøkonomiske virksomheder understreger social inklusion og social bæredygtighed som et værdifuldt parameter. De bæredygtige iværksætterhuse arbejder for at bidrage positivt til bæredygtighed på globalt plan, samtidig med at de forsøger at skabe et arbejdsmiljø, der understøtter videndeling og kreativitet på tværs af startups og små virksomheder i husene.

Projektet har til formål at undersøge nye tendenser og udviklinger på arbejdsmarkedet for vidensarbejdere og eksperimentere med nye organiseringsformer. Projektet er finansieret af Innovationsfondens Grand Solutions-program og løb frem til 1. april 2021.

Analysen er netop offentliggjort på hjemmesiden: https://www.futureknowledgework.com/

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Pixabay