I en netop udgivet rapport gør FORCE Technology og en række partnere os allesammen klogere på de største udfordringer i Life-science-industrien. Rapporten påpeger dertil en positiv udvikling i de danske Life-science-virksomheders opmærksomhed på grøn omstilling og digitalisering.

Danmarks Life-science-industri beskæftiger godt 50.000 mennesker og står for ca. 20% af den samlede danske vareeksport. Netop derfor er det afgørende, at vi forholder os til industriens muligheder og udfordringer.

Den nye rapport er en gentagelse af en lignende undersøgelse fra 2020, hvor en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 153 respondenter i danske life-science-virksomheder giver et indblik i industrien.

Rapporten kortlægger ’Teknologiske behov og udfordringer i Life science-industrien i Danmark´ og er udgivet i samarbejde med Danish Life Science Cluster, Lægemiddelindustriforeningen LIF, Medicoindustrien, DI Life Science, Knowledge Hub Zealand, Medicon Valley Alliance og Life Science Fyn.

Digitalisering og grøn omstilling fylder mere

Rapporten dokumenterer, at Life-science-virksomheder har stort fokus på grøn omstilling, idet hele 78% svarer, at grøn omstilling er enten vigtig eller meget vigtig – et tal der i 2020 lå under 50%. Ydermere er næsten halvdelen af de danske Life-science-virksomheder kommet i gang eller kommet langt med grøn omstilling i produktionen.

Inden for digitalisering tegner rapporten et billede af en industri, der er godt i gang med at digitalisere både produktionsprocesser og -faciliteter, produktudvikling og deres kvalitetsstyring. Virksomhederne er nu mere digitalt modne, realiserer flere digitaliseringsprojekter og flytter fokus fra at implementere hardware, til at høste data og omsætte det til værdi i form af analyse, optimering og forbedring.

”Rapporten tegner et tydeligt billede af en dansk Life-science-industri, der er i fuld gang med the twin transition – altså arbejdet med digitalisering som middel mod en mere grøn og bæredygtig fremtid. Det er på alle måder den rigtige udvikling, der er i gang, godt hjulpet på vej af nye teknologier, data og bredt innovationssamarbejde med aktører fra hele Life-science værdikæden. Vi oplever stor efterspørgsel på teknologiske kompetencer, og rapporten understreger endnu tydeligere, hvor meget virksomhederne både vil og kan flytte sig til fordel for det grønne.” siger Hanne Christensen, CEO, FORCE Technology.

Kvalificeret arbejdskraft en udfordring

I undersøgelsen fremgår det dog også, at der, sammenlignet med 2020-rapporten, er langt større enighed om Life-science-industriens mest presserende udfordring – arbejdskraft.

Virksomhederne udfordres af mangel på arbejdskraft, idet rekruttering anses som den altoverskyggende udfordring – både generelt og i forhold til at lykkes med flere og nye projekter inden for
digitalisering og grøn omstilling. Hele 51 % af respondenterne svarer, at rekruttering er den største udfordring for deres virksomhed.

Læs mere og tilgå hele rapporten her