Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det fremgår af en ny international rapport. GTS er klar til at yde sit bidrag til den grønne omstilling igennem teknologisk innovation.

Ifølge det internationale panel går det overordnet set godt med innovation i Danmark. Vi står ikke på en brændende platform – endnu. Det skyldes især evnen til at producere forskning i verdensklasse.

Men vi er slet ikke gode nok til at udnytte vores førerposition til at skabe innovation i erhvervslivet. Når det handler om at introducere nye produkter til markedet, halter vi mærkbart efter de øvrige EU-lande. Det er især de mindre virksomheder, der har dårlige vilkår for at udnytte ny forskning. Danmark er derfor i risiko for at blive overhalet af vores konkurrenter, hvis vi ikke styrker indsatsen.

Panelet kommer i rapporten med ti anbefalinger til, hvordan vi styrker innovationsindsatsen. Overordnet set er anbefalingen en innovationsstrategi med stærk politisk forankring på tværs af ministerier og hos aktørerne i innovationssystemet.

Desuden bliver regeringen opfordret til at satse mere målrettet på udvalgte styrkepositioner i stedet for at sprede den offentlige forskning og investering alt for meget.

GTS-rollen som bindeled skal styrkes

I forhold til GTS anbefaler rapporten bedre vilkår til at udfylde rollen som bindeled mellem forskning og erhvervsliv. Konkret er der tre anbefalinger, der direkte handler om GTS:

  • Der er brug for at gentænke og tydeliggøre rollerne for de forskellige aktører i innovationssystemet.
  • Der er brug for at styrke det tværgående samarbejde mellem aktørerne – særligt mellem universiteter og GTS-institutter.
  • Der er brug for at kigge på finansieringsmodellen for GTS-institutterne.

GTS-institutternes væsentlige rolle og bidrag til dansk innovation fremstår tydeligt i rapporten. Det glæder direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen:

”Rapporten giver et stærkt afsæt for udvikling af en innovationspolitik, hvor hver enkelt aktør udfylder sin rolle på bedste vis. Vi glæder os over rapportens fokus på, at mere forskning skal i anvendelse. Det er et budskab, vi har slået på i flere år. Det samme gælder efterlysningen af et styrket samarbejde mellem bl.a. GTS-institutter og universiteter”.

Den grønne omstilling er Danmarks styrkeposition

Rapporten peger på, at Danmark bør sætte en klar retning for sin indsats. Det bliver godt modtaget af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

”Panelets anbefaling flugter godt med regeringens ambitioner. Vores holdning er, at et af de primære mål for dansk forskning og innovation bliver at bidrage til den grønne omstilling. Forskning og innovation er helt afgørende for, at vi kan finde løsninger på de udfordringer, vores samfund står over for. Vi har netop med et samlet folketing aftalt, at vi næste år øremærker 1,5 milliarder kroner til grøn forskning og udvikling. Det er første, vigtige skridt. Nu sætter jeg mig i spidsen for det videre arbejde med at se på, hvordan forsknings- og innovationssystemet indrettes, så det bedst muligt kan bidrage til den grønne omstilling”.

Hvis Danmark skal realisere den grønne omstilling, er det dog ikke nok at udvikle nyt. Der er også brug for hurtigt at få viden omsat til nye grønne produkter og løsninger.

GTS en vigtig brik

Her er GTS en vigtig brik i, at det sker.

”Et toptunet og styrket innovationssystemet bliver afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. Forskning gør det ikke i sig selv. Vi skal i fremtiden sikre, at ny teknologi og metoder kommer langt hurtigere i anvendelse i erhvervsliv og samfund. Det er der brug for, hvis Danmark skal udnytte sin førerposition og accelerere grøn innovation – ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder. Men det er klart, at det vil kræve yderligere investeringer i området”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Læs pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her

Læs rapporten her

Foto: Teknologisk Institut