Innovationsfonden efterlyser lige nu humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter, som kan bidrage til at skabe værdifuld viden og levere løsninger på store samfundsmæssige udfordringer globalt og i Danmark.

Innovationsfonden håber på din organisations hjælp til at udbrede budskabet om ansøgningsmuligheden med jeres netværk – for eksempel ved at dele dette LinkedIn-opslag.

Samfundsvidenskab og humaniora har afgørende betydning for vores forståelse af, hvordan mennesker, befolkningsgrupper, hele samfund og organisationer opfører sig, kommunikerer, tager beslutninger og interagerer med hinanden.

Det samfundsvidenskabelige område og humaniora har derfor i sig selv eller sammen med videnskabelige discipliner som ingeniør- og naturvidenskab et stort potentiale til at løse store samfundsmæssige udfordringer – som for eksempel COVID-19-pandemiens indflydelse på individer, virksomheder og samfund.

Vi opfordrer til partnerskaber mellem offentlige og private aktører (universiteter, kommuner, skoler, hospitaler, virksomheder, NGO’er, konsulentvirksomheder, fagforeninger osv.) med afsæt i samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning på tværs af discipliner, som kan komplettere hinanden med ekspertise og bidrage til implementering af projektets resultater.

Deadline for ansøgninger er d. 1. oktober.

Du kan læse meget mere og tilmelde dig her