GTS-instituttet FORCE Technology er en del af et nyt innovationsprojekt, der har gjort det lettere og mere overskueligt for alle aktører, der har fokus på Power-to-X, at navigere i kravene til brintinfrastruktur i Danmark.

En fast del af energisystemet

FORCE Technology har i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center og flere andre partnere udarbejdet en ny guideline, som vil gøre det enklere og mere overskueligt for alle der beskæftiger sig med Power-to-X.  Det gælder alt lige fra at engagere sig i udrulningen af rørføring og komponenter til service og transport af grøn brint.

Variabel grøn strøm fra vind og sol, lagring, fleksibilitet, rør og komponenter er alle eksempler på, hvad der skal være til stede, når brint i fremtiden bliver en forankret del af Danmarks og Europas energisystem. Brinten skal bl.a. bruges til grønne brændsler, og den vil komme fra de store mængder vedvarende energi, der i en ikke så fjern fremtid skal forsyne broderparten af energisystemet.

Skal skabe forståelse og overblik

For at hjælpe omstillingen til mere brint i energisystemet på vej, har en række partnere altså nu udviklet nye retningslinjer for de krav til dokumentation, som den kommende brintinfrastruktur kræver..

”Mange er på herrens mark, når vi taler krav til infrastrukturen for brint. Det er svært at navigere i lovgivningen, fx for virksomheder og andre aktører, der skal producere, distribuere og aftage brinten. Det er et problem, for vi har travlt med at nå vores klimamål – og her spiller den grønne brint en afgørende rolle. Derfor har vi valgt at udvikle nogle nationale retningslinjer for området til gavn for hele værdikæden i Danmark – og senere i Europa,” siger Ditte Bilgrav Bangsgaard, specialist i FORCE Technology.

Innovationsprojektet Dokumentationskrav for brintinfrastruktur i Region Syddanmark begyndte i april 2022 og sluttede ved udgangen af august 2023.

Læs mere og hent den nye guideline her