FORCE Technology indviede d. 12. maj deres 55 meter lange og 15 meter brede MEGA loop. Det skete med en åbningsceremoni, hvor der var taler fra bl.a. FORCE Technologys CEO, Hanne Christensen og politiske og faglige aktører.

I forbindelse med åbningen fik gæsterne også mulighed for at få en rundvisning i MEGA loop. Den mulighed var der meget stor interesse for.

Fordobling af kapacitet og klar til brint

MEGA er loopet verdens største lukkede loop til kalibrering af industrielle flowmålere.
Loopet ligger ved FORCE Technologys faciliteter i Vejen i Jylland, og det bliver over dobbelt så stort som de eksisterende kalibreringsfaciliteter, FORCE Technology i forvejen råder over.

Der er anvendt omkring 250 tons stål til opførelsen af hele anlægget og mere end 1500 bolte holder det sammen, så det kan tryksættes til 65 bar.

MEGA loop kan også håndtere kalibrering med brintblandinger, som er en væsentlig forudsætning for at være parat til at indgå i ambitionen om udbredelsen af Power-to-X i Danmark.

Stor international interesse

Udvidelsen tiltrækker internationale kunder og arbejdskraft til området.

Samtidig er det en investering i fremtidens energiforsyning og forsyningssikkerhed ligesom loopet også bidrager til at afregningen af energiforbruget bliver så nøjagtigt som muligt.

Kunderne kommer fra hele den internationale gasbranche, og de står allerede nu i kø for at få kaliberet deres flowmålere i MEGA loop i Vejen.

Læs mere og se fotos her