I et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, vil et konsortium undersøge, om elektrostatisk filterteknologi kan reducere partikelforurening fra biomassekedler.

Partikelforurening fra landets ca. 130.000 biomassefyrede kedler er skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Danske beregninger viser, at omkring 4.200 for tidlige dødsfald i årligt gennemsnit for perioden 2016-2018, kan relateres til den samlede luftforurening i Danmark. Afbrænding af biomasse er en af de største bidragsydere til den samlede luftforurening i Danmark.
I et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, vil et konsortium, ledet af Teknologisk Institut, undersøge, om elektrostatisk filterteknologi kan tilpasses biomassekedler og på en kosteffektiv måde reducere partikelemissionerne.

”Røg fra biomassekedler kan, hvis ikke behandlet rigtigt, slippe ud i atmosfæren med skadeligt indhold af partikler og dermed forringe luftkvaliteten. Kedelbranchen har i årevis arbejdet på at udvikle nye løsninger for at kunne efterleve de strengeste europæiske partikelemissionskrav på 20 mg/m3 støv”, fortæller Quynh Nguyen, konsulent hos Teknologisk Institut.

Effektiv røgrensning

Deltagerne i projektet Sekundær højeffektiv reduktion af emission fra kedler (SHREK) består – ud over Teknologisk Institut – af filterudviklingsvirksomheden PHX innovation samt kedelproducenterne Scandtec og NBE Production.
Afbrænding af biomasse giver anledning til væsentlige partikelemissioner og er dermed en af de største bidragsydere til den samlede luftforurening i Danmark. En meget effektiv metode at rense røgen for partikler, er ved at anvende elektrostatiske filtre.

Elektrofilter udviklet til brændeovne skal tilpasses biomassekedler

PHX Innovation ApS har udviklet et avanceret og moderne elektrostatisk filter til at rense røgen fra brændeovne, hvor partiklerne i røggassen effektivt opsamles. I et nyt projektsamarbejde mellem PHX Innovation, Teknologisk Institut og kedelproducenterne NBE Production A/S og Scandtec ApS, vil elektrofilterteknologien videreudvikles og tilpasses biomassefyrede kedler.

”En velimplementeret løsning vil åbne nye eksportmarkeder for projektets partnere, således at den udviklede løsning vil få en gavnlig miljøeffekt ikke bare i Danmark, men i hele Europa”, vurderer Thomas Nørregaard Jensen, projektleder, Teknologisk Institut.

Læs mere her

 

Foto: Teknologisk Institut