Når den nye Erhvervsklynge for byggeri og anlæg starter op i januar 2021, er det på et solidt fundament. Den nye klynge er bl.a. en videreførelse af innovationsnetværket InnoBYG, der siden 2010 har samlet virksomheder, videninstitutioner og brancheorganisationer om et fælles mål – grøn omstilling gennem innovation, udvikling, videndeling og netværk.

Af Christine Vodsgaard Larsen

InnoBYG startede i 2010, med fokus på energieffektivitet, som hurtigt blev til et bredere bæredygtigt perspektiv, med cirkulær økonomi, indeklima, materialeudvikling, klimatilpasning og ikke mindst teknologiens indtog i den danske bygge- og anlægsbranche. Undervejs var netværkets konstante fokus på branchens virksomheder – særligt SMV’erne – og på videndeling, matchmaking og brobygning mellem virksomhederne og videninstitutionerne.

I dag ser Michael H. Nielsen, underdirektør i DI Dansk Byggeri, og styregruppeformand for InnoBYG siden opstarten, tilbage på et innovationsnetværk, som har skabt en lang række resultater til gavn for bygge- og anlægsbranchen, og som også danner en af grundpillerne i den nye erhvervsklynge, som starter i januar 2021.

”Selvom vi i dag ser frem mod opstart af den nye erhvervsklynge, så er der også god grund til at kigge tilbage på det vi har skabt via InnoBYG. De mange events – store som små, hvor fokus har været på videndeling og netværk på tværs af branchens aktører, og hvor vigtige dagsordner, som Build 4.0., indeklima og cirkulær økonomi, er blevet italesat og debatteret, har været en vigtig del af branchens udvikling. Samtidig har vi samarbejdet om den forskningspolitiske dagsorden via InnoBYG. Her har både branchens organisationer som repræsenterer virksomhederne samt de videninstitutioner, der arbejder med byggeri og anlæg, været vigtige aktører, for at få vores branche til at tale med en samlet stemme – hvilket har givet langt bedre resultater, end hvis vi havde talt hver for sig,” siger Michael H. Nielsen, som ser frem til, at den nye erhvervsklynge fortsætter det arbejde.

Virksomheder og videninstitutioner i vigtigt samarbejde

For Teknologisk Institut, som har haft InnoBYG sekretariatet siden 2010, er netop udvikling af bygge- og anlægsbranchen højt på dagsorden, og det fortsatte samarbejde er vigtigt for at fastholde fokus på bygge- og anlægsbranchens potentiale.

”Innovation, udvikling og samarbejde er vejen frem, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Og vi skal have både de store og de små virksomheder med, hvis vi skal indfri det store potentiale, som bygge- og anlægsbranchen har,” siger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut, som har været en aktiv del af InnoBYGs styregruppe gennem en lang årrække og også indgår i bestyrelsen for den nye erhvervsklynge.

Netop den store tilslutning fra videninstitutioner har været et af kendetegnene ved InnoBYG. Her har alle de videninstitutioner, som arbejder med bygge- og anlægsbranchen siddet med ved bordet, og det har kastet flere spændende samarbejder og resultater af sig.

”Udover de mange faglige resultater, som branchevejledninger, roadmaps, idekataloger og mappings inden for emner som bæredygtig beton, indeklima, Build 4.0, fleretagers træhuse mv., så er et af de resultater, som vi kan være ganske stolte af, vores forskningspolitiske indspil til Inno+ og FORSK2025, som har banet vejen for, at der er forskningsmidler at søge og dermed, at der kan skabes resultater og værdi hos virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Et konkret eksempel på det er samfundspartnerskabet REBUS, hvor der i et samspil mellem virksomheder, universiteter og Teknologisk Institut bliver udviklet løsninger og teknologier til renovering af alment boligbyggeri. Det er rigtig vigtigt, at bygge- og anlægsbranchen ikke overses, for så er der ingen midler at innovere og udvikle branchen for,” forklarer Mette Glavind og slutter:

”InnoBYG har skabt mange spændende resultater gennem årene, alt sammen tilgængeligt i en casesamling, som branchen fortsat vil kunne anvende og finde inspiration i. Vi glæder os også til at være en del af den nye store erhvervsklynge, og til at fortsætte det vigtige samarbejde om udvikling af bygge- og anlægsbranchen, på tværs af både virksomheder og videninstitutioner,” siger Mette Glavind.

Om Erhvervsklyngen

Den nye erhvervsklynge har officiel opstart den 4. januar, og oprettes som en forening. Den 9. november blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor Martin Manthorpe, direktør i NCC blev valgt som formand for Erhvervsklyngens bestyrelse.

Bag Erhvervsklyngen for byggeri og anlæg står BygFyn, Gate21 og NBE, og der bygges desuden på erfaringer fra de to innovationsnetværk Smart City Cluster Denmark og InnoBYG. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også følgende GTS-institutter: Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut  og FORCE Technology.

Og føgende vidensinstitutioner: Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), SMV Danmark/Dansk Håndværk, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Læs mere om den nye klynge her

Vil du vide mere? Kontakt:
Mette Glavind, meg@teknologisk.dk, 7220 2220
Michael H. Nielsen, mhn@di.dk, 2028 5264

Foto: Teknologisk Institut