Nu er fordelingen af 4,2 mia. kr. til forskning på plads. Grøn forskning er med mere end halvdelen af beløbet det område, der får tilført flest midler. Det glæder GTS-foreningen, der samtidig understreger vigtigheden af, at den nye viden i sidste ende bliver til glæde og gavn for dansk erhvervsliv.

Udover grøn forskning får områder som sundhed, kunstig intelligens og kvanteteknologi også glæde af aftalen. Der er desuden afsat penge til biosolutions.

Ser man specifik på den grønne forskning, er der bl.a. fokus på nye plantebaserede fødevarer, forskning i grøn omstilling af landbruget og i udvikling af ny viden om oversvømmelser og tørke.

UDP-erne får tilført lidt flere midler end sidst, og det glæder GTS-institutterne, da disse programmer har fokus på at teste og modne teknologier, så de kan komme ud at virke i praksis.

”Alt i alt er der tale om en god aftale, der har fokus på at udvikle ny viden på områder, hvor vi har brug for at blive klogere. Det gælder ikke mindst ift. til den grønne omstilling, hvor vi skal accelerere udviklingen af konkrete løsninger, der kan redde vores klima”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, der samtidig slår fast, at:

”Ved implementeringen af de mange gode indsatser, er der brug for at sikre incitamenter for samarbejde mellem bl.a. universiteter og GTS-institutter, så ny viden kommer ud og får effekt i erhvervslivet. Det skaber job, vækst og velfærd”.

Den nye aftale er indgået mellem regeringen og folketingets øvrige partier.

Læs hele forskningsaftalen her