Alexandra Instituttet søger ny administrerende direktør til at stå i spidsen for Alexandra Instituttets arbejde med at skabe økonomisk vækst, velfærd og værdi for det danske samfund ved blandt andet at hjælpe offentlige og private virksomheder med at anvende og udnytte den nyeste it-forskning og teknologi.

Den nye administrerende direktør skal bidrage til Alexandra Instituttets overordnede formål, som er:

  • at drive forskning, innovation, udvikling, rådgivning, kompetenceudvikling og teknologisk service på et almennyttigt grundlag inden for anvendt avanceret informationsteknologi,
  • at fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner
    samt at udøve beslægtet virksomhed på almindelige kommercielle markedsvilkår, herunder rådgivning af private virksomheder og offentlige institutioner

Den nye administrerende direktør skal udgøre den samlende kraft internt i Alexandra Instituttet samt aktivt arbejde med at udbygge Alexandra Instituttets ekspertiser, dvs. de avancerede faglige områder, hvor instituttet besidder spidskompetencer baseret på den nyeste forskning og teknologi inden for it for derigennem at være en unik leverandør i markedet.

Den nye administrerende direktør for Alexandra Instituttet skal tegne instituttet udadtil samt strukturere og fremme de fremtidige både forskningsmæssige og kommercielle indsatser på en måde, således at den nuværende kultur i virksomheden bevares samt have et stort relevant netværk og solid erfaring fra forskningsverden.

Læs mere på Alexandra Instituttets hjemmeside