Flere måneders arbejde og test betyder nu, at det er muligt for GTS-institut at halvere brugen af nyt plastik i 3D-printprocessen på alle plastprintere. Det er et væsentligt skridt i arbejdet med at dokumentere, at 3D-print er en grøn teknologi.

Hver gang en byggeplatform med plastikparter bliver produceret i 3D-printeren, er der flere kilo overskydende plast, man kan genanvende til det efterfølgende byggejob.

Tidligere har Teknologisk Institut haft en fordeling af 50 pct. genanvendt plastik fra et tidligere printjob samt 50 pct. ny plastik til 3D-print af plastikkomponenter. Men efter en grundig gennemarbejdning og længere tid med test og undersøgelser er det nu muligt at mindske anvendelsen af nyt plastik i printprocessen yderligere.

”Det vi er kommet frem til er, at vi i stedet kan nøjes med at fylde 25 procent nyt plastpulver på printeren, mens de resterende 75 procent er vores eget genanvendte pulver. Det betyder, at vi har halveret brugen af nyt pulver, vi anvender”, fortæller Ellen Hedegaard, konsulent på Teknologisk Institut.

Selvom mængden af genanvendt plastik øges, har det ikke betydning for hverken printprocessen eller emnernes kvalitet.

En grønnere fremstillingsteknologi

Reduktionen af nyt plastpulver er med til yderligere at forstærke det potentiale, som 3D-print har til at hjælpe den grønne omstilling på vej. Det er et vigtigt tema for GTS-institutterne herunder Teknologisk Institut.

”På Teknologisk Institut har vi et skarpt fokus på at dokumentere, hvorfor 3D-print er en grøn teknologi, og i hvilke tilfælde den er det – og ikke er det. Er det fx i selve fremstillingen, eller er det i højere grad i brugen af den 3D-printede komponent? Og hvad kan vi gøre, for at teknologien bliver endnu grønnere? Her er reduktionen af nyt plastpulver et væsentligt skridt i den rigtige retning”, siger Jeppe Byskov, centerchef på Teknologisk Institut.

Læs mere her

GTS-institutternes faciliteter til test

Vil du gerne have et indblik i de GTS-faciliteter til test, demonstration og udvikling, så er det muligt på hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk