Industriens Fond investerer nu 21 mio. kr. i “Motorvej for materialeviden”-projektet med et formål om at styrke danske virksomheders udnyttelse af forskellige materialer. Projektet skal gavne erhvervslivets konkurrenceevne og på samme tid skabe mere viden om materialer i den grønne omstilling.

Danske virksomheder udnytter ikke i tilstrækkelig grad potentialerne i de materialer, de arbejder med. Det skal der nu laves om på.

En af barriererne er, at der i dag eksisterer en kløft mellem forskning i bæredygtige materialer på den ene side, og virksomhedernes behov og udfordringer på den anden side. Det er afgørende for SMV´ernes grønne omstilling, at denne vidensbarrierer overkommes.

Det kan blandt andet være indenfor kemi, fysik, nano, biotek, farma eller geologi, men fællesnævneren er, at viden om materialernes egenskaber skal ud i virksomhederne og bidrage til at styrke konkurrenceevnen og den grønne omstilling, fortæller Thomas Hofman-Bang, adm. direktør for Industriens Fond:

“Ved at kanalisere grøn materialeviden og know-how fra eksperter til SMV’er​, accelererer vi på en gang virksomhedernes grønne omstilling og styrker deres konkurrenceevne. Der ligger et stort uindfriet potentiale for dansk erhvervsliv, hvis virksomhederne får større viden om de materialer, de arbejder med. Et potentiale der, hvis det bliver indfriet, både kan aflæses på den økonomiske bundlinje og i virksomhedens klimaregnskab”.

Universiteter, GTS-institutter og erhvervsråd indgår i projektet

Projektet Motorvej for materialeviden drives af Foreningen LINX, der sammen med en partnerkreds af universiteter, GTS-institutter og erhvervsråd står for at skabe og formidle kontakten mellem forskerne og virksomhederne.

”SMV’er og forskere har begge en ekstremt travl hverdag. Virksomhederne har behov for løsninger. Dem kan forskningen hjælpe med at skabe, men mulighederne skal være synlige – for alle involverede – og det når de ikke altid at blive af sig selv. Der ligger derfor en stor øvelse i at hjælpe med den synliggørelse. Navnlig for materialeområdet, der er så alsidigt og rækker ind i næsten alle teknologier,” siger direktør i LINX Jacob Becker-Christensen.

I første omgang bliver 600 virksomheder direkte involveret i det nye projekt, der giver SMV’erne endnu bedre muligheder for at stemple ind på de store dagsordener som klima, miljø og ressource-effektivitet til gavn for deres egen forretning og Danmarks position både teknologisk og konkurrencemæssigt.

Læs mere om projektet her

Foto: Unsplash