Et bredt flertal er blevet enige om at fordele forskningsreserven på 3,6 mia. kr. Næsten halvdelen skal gå til forskning i grøn omstilling og et større millionbeløb er afsat til forskning i digital teknologi. Aftalen ser fornuftig ud, mener GTS-foreningen.

Partierne er blevet enige om at afsætte 1,7 mia. kr. til den grønne omstilling. Pengene skal blandt andet bruges på forskning i fangst og lagring og grønne brændstoffer til transport og industri.

Forskning i digital teknologi bliver også tilgodeset herunder en ny, stor satsning på kvanteforskning. Derudover har partierne lagt vægt på fri forskning, lige som der er afsat penge til sundhed samt til børn og unge.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

”Vi er blevet enige om nogle vigtige pejlemærker for langsigtede investeringer. Og det er på områder, hvor samfundet har brug for nye idéer og nye løsninger for vores klima, sundhed, trivsel, sikkerhed og en ny, stor satsning på kvanteteknologi. Samtidig har vi sikret store bevillinger til den forskning, som er fri for politisk prioritering”.

Tilfredshed med fokuseringen på grøn omstilling og digitalisering

I GTS-foreningen er der tilfredshed med, at den nye aftale bl.a. sikrer midler til grøn omstilling, digitalisering og sundhed. Alt sammen områder, hvor GTS-institutterne har meget at byde på.

”Det er godt at se det brede grundlag for dansk forskning og ikke mindst, at 1 pct. målet bliver fastholdt.  Det er en aftale med mange spændende perspektiver for udvikling af et videnbaseret dansk erhvervsliv. I GTS-foreningen ser vi frem til den videre udmøntning, hvor vores medlemmer er klar til at bidrage med viden – og med faciliteter til test-, udvikling og demonstration, hvor de nye løsninger kan afprøves”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Foto: Teknologisk Institut