Deltag i MADE-projektet og få hjælp til at identificere, hvor der er de største muligheder for at digitalisere vedligeholdelsen i din produktion. Ansøg om deltagelse i projektet senest mandag d. 16. maj.

Formål med projektet

Over de seneste 20 år er vedligeholdelse blevet et centralt emne for producenter, da det er blevet en væsentlig del af produktionsomkostningerne. Selvom niveauet generelt ligger mellem 15 pct. og 40 pct., oplever nogle virksomheder, at vedligeholdelse udgør helt op til 60 pct. af produktionsomkostningerne. 65 pct. af disse omkostninger vedrører unødvendig eller forkert vedligeholdelse. Udover at reducere disse omkostninger, kan forbedring af vedligeholdelse også imødekomme en række andre konkurrencemæssige behov.

Som følge af de mange fordele der følger med en optimeret vedligeholdelse, vil en stigende mængde produktionsvirksomheder gerne væk fra først at reparere, når skader opstår og i stedet forudsige skader, før de sker. Hér spiller digitale teknologier en afgørende rolle – men hvordan kommer man i gang med digitaliseret vedligehold?

I MADE samarbejdsprojektet Digital Maintenance Program får deltagerne hjælp til at identificere de største muligheder for at digitalisere vedligeholdelsesaktiviteter i deres produktion, samt hjælp til hvordan disse skal realiseres.

Projektet er målrettet danske produktionsvirksomheder, som er interesserede i at udnytte digital innovation til at forbedre deres interne vedligeholdelsesaktiviteter. Mere specifikt henvender projektet sig primært til medarbejdere og ledere, der arbejder inden for produktionsområdet og er ansvarlige for eller direkte involveret i vedligeholdelsesopgaver.

Deltag i projektet og få:

  • Indsigt i digital modenhed: Virksomhederne får vurderet deres digitale modenhed ved hjælp af et online spørgeskema (ADMA)
  • Indsigt i digital vedligeholdelse: Best practice og state-of-the-art anvendelse af digitale teknologier til vedligeholdelse
  • Læring og anvendelse af værktøjer til analyse af vedligeholdelsesoperationer: Vedligeholdelsespolitikker, FMECA, Digital Factory Mapping
  • Inspiration til forbedring af vedligeholdelsesoperationer ved hjælp af digitale løsninger
  • Dialog med deltagere fra andre produktionsvirksomheder, der står over for de samme udfordringer

Om projektet

Samarbejdsprojektet har forventet starttidspunkt maj 2022 og forventet sluttidspunkt oktober 2022. Den første workshop afholdes tirsdag d. 31. maj 2022, og der vil være noget hjemmearbejde for de deltagende virksomheder forud for workshoppen.

Ansøgning om at deltage i samarbejdsprojektet skal ske senest mandag den 16. maj 2022.

Der opkræves ikke et gebyr for deltagelse i samarbejdsprojektet, idet man som virksomhed bidrager med sin tid. Disse arbejdstimer kan fordeles på flere medarbejdere (timepris 600 kr.) igennem samarbejdsprojektets forløb. Brug af udstyr, indkøb og diverse kan indgå som del af medfinansieringen.

Der skal på tværs af de deltagende virksomheder bidrages med minimum 800 timer samlet set, som gerne må være fordelt på flere medarbejdere. I MADE samarbejdsprojekter kræves ikke en ligelig fordeling af timerne på tværs af deltagende virksomheder, dog skal alle deltagende virksomheder bidrage med minimum 10 pct. af det samlede timebidrag. Medfinansieringen bekræftes af virksomhederne med brug af tro- og loveerklæring.

Du kan læse mere om projektet og finde ansøgningsskemaet her