Ansøg om at være med i MADE samarbejdsprojektet, hvor du bl.a. får indblik i, hvilke muligheder der er for at udnytte allerede tilgængelige data til at understøtte operatøren i at tage mere informerede beslutninger.

Formålet med projektet er at demonstrere, hvilke muligheder der er for at udnytte allerede tilgængelige data til at understøtte operatøren i at tage mere informerede beslutninger. I projektet undersøges, hvordan moderne metoder til visualisering af komplekse data kombineret med Machine Learning (ML) teknologier kan bruges til datadrevet beslutningsstøtte.

Eksempelvis kan ML benyttes til at identificere ligheder og afvigelser i data på tværs af flere producerede emner. Med den rette præsentation af data kan operatøren bruge dette til evt. fejlsøgning eller fremadrettet optimering.

Deltag i MADE Samarbejdsprojekt og få:

  • Indblik i nye metoder og teknikker til datadrevet beslutningsstøtte i produktionen
  • Indgå i udvikling af et prototypeværktøj, som understøtter dataopsamling, dataanalyse og visual analytics til beslutningsstøtte og forbedret overblik for operatøren
  • Afprøve nye analyser og visualiseringsmetoder på udvalgte data-scenarier
  • Dialog med andre produktionsvirksomheder med sammenlignelige udfordringer.

Målgruppe

Projektet retter sig mod fremstillingsvirksomheder og leverandører, som enten har interesse i eller allerede arbejder med datadrevet produktion, hvor der opsamles data fra produktionssystemet og som ønsker at udnytte data endnu bedre. Datadrevet produktion kan benyttes til bl.a. procesoptimering, kvalitetskontrol og til at forbedre udnyttelse af produktionsapparatet gennem overvågning, ”anomaly detection” og prædiktivt vedligehold af produktionsudstyret.

Projektet her vil fokusere på den sidste del med fokus på dataanalyse af udvalgte datascenarier og visualisering af data med visual analytics metoder, som vil kunne give operatøren et langt bedre overblik over data og hjælpe til at identificere og afhjælpe fejlsituationer.

I vil som virksomhed kunne deltage aktivt i projektet med egne data eller deltage i et og læringsforløb som følgevirksomhed.

Info

Tidspunkt: Torsdag den 15. sep. 2022, Kl. 00:00 – Mandag den 1. jan, Kl. 00:00

Sted: Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8210 Aarhus N

OBS: Forventet start september 2022. Mødedatoer i forløbet fastlægges under scoping af projektet.

Ansøgning fremsendes per mail til info@made.dk senest den 15. september 2022.

Læs mere om samarbejdsprojektet og hent ansøgningsskemaet hos MADE her

Foto: Unsplash