Reducering af CO2-udledning fra fx affaldsforbrændings- og produktionsanlæg, efter forbrænding af kulstoffangst med aminbaserede opløsningsmidler, testes nu flere steder i Danmark.

Emissioner af aminer, og især deres nedbrydningsprodukter, herunder nitrosaminer, nitraminer, amider og aldehyder, kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet.

For at sikre, at sådanne emissioner er på et lavt og acceptabelt niveau, er det derfor nødvendigt at have anvendelige målemetoder, der kan overvåge og kvantificere emissionen af ​​disse forbindelser fra kulstoffangstanlæg.

Egnede målemetoder

Målemetoderne omfatter manuel prøveudtagning med efterfølgende analyse. Man kan opnå mere information om koncentrationer i realtid gennem online metoder, som fx FTIR-analyse og avancerede massespektrometre.

Udover FTIR-analyse til fx overvågning af aminer og ammoniakemissioner, og manuelle prøveudtagningsmetoder for nedbrydningsprodukter, vil FORCE Technology også tilbyde online måling. Dette vil ske med et nyt state-of-the-art instrument, til overvågning af aminer og især deres nedbrydningsprodukter, såsom nitrosaminer.

Dette instrument kaldes et ’Proton Transfer Reaction Time of Flight Mass Spectrometer’ (PTR-ToF MS), og det kan måle ned til sub-ppb niveauer af flygtige organiske og uorganiske forbindelser, direkte fra stakgassen med høj masseopløsning og høj tidsopløsning.

For at lære mere om de forskellige målemetoder og deres fordele og begrænsninger, kan du læse rapporten: “Measurement methods for selected emissions from amine-based carbon capture plants.”

Læs mere hos FORCE Technology og hent rapporten her

Foto: Jumpstory